Hey'di Multifog

Cementbaserad fogmassa. Til keramiska plattor, mosaik och klinkers på golv och väggar. Fogbredd mellan 3-12 mm. Vattenfast - Frostsäker.

Produktbeskrivning

Lagring
Lagras tort. Bästa bruksegenskaper inom 2 år från tillverkningsdatum. 

 

Hey’di Multifog är en cementbaserad fogmassa som används till fogning av keramiska plattor, mosaik och klinkers på golv och väggar. Användningstemperatur bör ligga mellan +10 och +20 °C. Lägsta användningstemperatur är +6 °C, detta gäller även underlaget.

Finns i färger:
1,5 kg och 5 kg: vit, ljusgrå, mellan grå, grå, koks och beige.
15 kg: ljusgrå, grå och koks.

 

Förarbete - Underlag
Alla värmekällor i rummet ska vara avstängda innan arbetet påbörjas. Golvvärme måste stängas av i god tid före limning och fogning. Vatten får inte stå i fogarna.

Blandning
Hey’di Multifog blandas med ca. 0,3 liter rent vatten per kilo pulver. Använd helst borr med universalmixer. Blanda i 2-3 minuter till en klumpfri massa. Låt fogmassan stå i ca. 5 minuter. Tillsätt vid ev. lite mer vatten och rör om på nytt. Hey’di Multifog är nu klart att tas i bruk och måste användas inom 1-2 timmar.

Tillämpning
Hey’di Multifog appliceras med gummispackel eller putsbräde. Applicera massan diagonalt över fogarna och se till att de blir helt fyllda. Rumstemperaturen avgör hur stora ytor som kan fogas åt gången. Börja därför med små ytor. Rengöringen kan påbörjas när fogmassan har styvnat lite, normalt efter 20-30 minuter. Tänk på att även plattans vattenabsorption påverkar när rengöringen kan påbörjas. Använd en fuktig, styv svamp och torka bort överflödig fogmassa. Tryck inte så hårt att fogarna gröps ur och skölj svampen ofta. På väggar arbetar man uppifrån och ner. När plattorna är torra putsas ytan med torr, mjuk trasa eller trassel tills plattorna är rena och fogarna jämna.

OBS! På sammanhängande ytor rekommenderas fogmassa från samma produktionsnummer och förpackningsstorlek. Olika sug i kakel och underlag, varierande vattentillsättning och ojämn uttorkning kan medföra färgskiftningar. Redskap rengörs med vatten.

Efterarbete - Torktid
Undvik tvärdrag under det första dygnet. Fogslam på ytan kan avlägsnas med Hey’di Rens KS tidigast ett dygn efter fogningen. Og laserade plattor och klinkers bör ytbehandlas med Hey’di Klinkerolje och Hey’di Klinkervask. Normalt kan ett golv belastas med gångtrafik dagen efter fogningen.

0,3-1 kilo per kvm beroende på fogbredd/fogdjup och plattformat.

Vit
Hey'di-artikelnr:
653
Nobbnr:
41499880
GTIN:
7054150006538
Förpackning:
1,5 kg påse
Koks
Hey'di-artikelnr:
656
Nobbnr:
41499914
GTIN:
7054150006569
Förpackning:
1,5 kg påse
Beige
Hey'di-artikelnr:
657
Nobbnr:
41499922
GTIN:
7054150006576
Förpackning:
1,5 kg påse
Vit
Hey'di-artikelnr:
667
Nobbnr:
29448081
GTIN:
7054150006675
Förpackning:
5 kg påse
Ljusgrå
Hey'di-artikelnr:
663
Nobbnr:
25002288
GTIN:
7054150006637
Förpackning:
5 kg påse
Grå
Hey'di-artikelnr:
664
Nobbnr:
25002296
GTIN:
7054150006644
Förpackning:
5 kg påse
Koks
Hey'di-artikelnr:
665
Nobbnr:
25002304
GTIN:
7054150006651
Förpackning:
5 kg påse
Beige
Hey'di-artikelnr:
666
Nobbnr:
28141786
GTIN:
7054150006699
Förpackning:
5 kg påse
Ljusgrå
Hey'di-artikelnr:
696
Nobbnr:
26784819
GTIN:
7054150006965
Förpackning:
15 kg säck
Grå
Hey'di-artikelnr:
697
Nobbnr:
26784827
GTIN:
7054150006972
Förpackning:
15 kg säck
Koks
Hey'di-artikelnr:
698
Nobbnr:
26784835
GTIN:
7054150006989
Förpackning:
15 kg säck
EN 13888: CG2

Arbetsmiljö och skyddsåtgärder
Produktet inneholder sement som blandet med vann virker aggressivt på hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg.

Les alltid advarselstekst på pakningen før arbeid igangsettes.