Hey'di Specialprimer

Primer för svåra underlag.

Produktbeskrivning

Hey’di Specialprimer är en acryldispersjon som används som förbehandling för att säkra att Hey’di avjämningsmassor får god vidhäftning till de flesta underlag.

Lagring
Lagras torrt och frostfritt upp till två år.
Hey’di Specialprimer används både vid gjutning på sugande underlag som pågjutning, betong, trä, vattenfasta spånskivor m.m. och icke sugande underlag som vinylmattor, epoxi och mer. (Glaserade keramiska plattor som skall pågjutas - se bruksvägledning Hey’di KZ). Hey’di Specialprimer är endast för innomhus bruk och en temperatur på min. +10 °C.

Förarbete - Underlag
Underlaget skall vara rent från löst sittande smuts, damm, fett med mer. Icke sugande underlag skall slipas lätt och rengöras med Hey’di Rens OF.

Blandning - Utförande
På icke sugande underlag och träunderlag skall alltid outspädd Hey’di Specialprimer, på sugande underlag tunnas Hey’di Specialprimer med vatten i förhållande 1 del primer till 3 delar vatten. På starkt sugande cementbaserade underlag skall primningen utföras 2 gangar. Hey’di Specialprimer späds med vatten i förhållande 1: 6 vid första appliceringen. Appliceringen utförs med stor pensel, borste eller roller. Undgå dammar, och fördela primern jämnt över hela ytan. Sörj för god ventilation.

Torktid
Torktiden kan variera från 2 timmar till flera timmar på icke sugande underlag. Hey’di Specialprimer skall vara yttorr före vidare behandling, detta gäller även vid flera appliceringar av primer.

             

Blandnings-förhålande

Åtgång primer pr.m²

Underlag Primer Vann Koncentrerat
Betong, puss: 1 3 0,10-0,15 kg
Sterkt sugende underlag:      
1. strøk 1 6 0,05 kg
2. strøk 1 3 0,15 kg
Trä, spån, vattenfast spån: 1 0 0,2 kg

 

1 ltr. täcker ca. 5 m² på icke sugande underlag, på sugande underlag vill 1 liter täcka från ca. 5-10 m² avhängigt av underlagets sugförmåga.

Hey'di-artikelnr:
262
Nobbnr:
23378847
GTIN:
7054150002622
Förpackning:
1 kg flaska
Hey'di-artikelnr:
264
Nobbnr:
23378854
GTIN:
7054150002646
Förpackning:
5 kg dunk
Torrhalt: ca. 50 %
pH-värdet: 6,5-8

Arbetsmiljö och skyddsåtgärder
Produkten är icke märkespliktig.

Förvaras oåtkomligt för barn.