Hey'sand!

Växthämmande fogsand till marksten.

Produktbeskrivning

Hey’Sand! är en dammreducerad växthämmande fogsand som efter bevattning härdar till en fast och flexibel fog som är motståndig mot ogräs och påväxt. Hey’Sand! är en sammansättning av kvartssand och flera typer av bindemedel. 

Används där det läggs marksten på uppfarter, uteplatser, terrasser m.m. Fogbredd mellan 2 och 15 mm. Färg grå. 

Underlag
Underlaget skall vara helt rent och fritt från ogräs m.m. gäller även fogarna.

Användning
Hey’Sand! fördelas jämt över stenarna med kvast så att fogarna fylls helt. Använd en markvibrator/padda till att vibrera underlaget och efterfyll med Hey’Sand! om det är nödvändigt, och upprepa vibreringen. Borsta därefter bort all överflödig sand så att det enbart är sand i fogarna. Fogarna skall vattnas, använd trädgårdsslang och ställ munstycket på fin dusch så att fogsanden inte tvättas ur. Använd rikligt med vatten så att Hey’Sand! blir genomfuktad, men undvik att få våt sand på beläggningen då detta kommer härda. Fogarna är nomalt genomhärdad efter ett par dygn. Undvik fogning vid risk för regn. Lägsta arbetstemperatur är +5 °C. Använd arbetshandskar och skyddsglasögon.

Hey'di-artikelnr:
1742
Nobbnr:
48404905
GTIN:
7054150017428
Förpackning:
20 kg säck

Arbetsmiljö och skyddsåtgärder
Använd gärna arbetshanskar och skyddsglasögon. Hey'Sand! är ej märkspliktig. Produkten är ej klassificerad som farlig avfall.