Hey'di Hurtigstöp

Cementbaserad, plastförstärkt, snabbhärdande torrbetong som används både inne och ute.

Produktbeskrivning

Hey’di Hurtigstöp är en cementbaserad, plastförstärkt, snabbhärdande torrbetong som används både inne och ute. Hey’di Hurtigstöp kan påföras i skikttjocklekar på mellan 2 och 8 cm, och används där efterföljande arbeten ska utföras fortlöpande.

Lagring
Lagras tort. Bäst bruksegenskap inom 1 år från produktionsdatum.Hey’di Hurtigstöp används på underlag av betong, puts, trä, isolering m.m. antingen som flytande golv på plastfolie eller fast förankrat till underlaget. Hey’di Hurtigstöp lagt på isolering eller inte bärande underlag ska armeras som vanlig gjutmassa, och läggas ut i min 40 mm tjocklek. Brukstemperatur bör ligga mellan +10 och +20 ºC. Lägsta temperatur är +6 ºC, detta gjäller även underlaget.

Förarbete - Underlag
På puts och betong påförs Hey’di Hurtigstöp som tunn gjutmassa i skikttjocklekar på mellan 2 och 4 cm, med fast kontakt med underlaget. Detta säkras med en flytspackling (slamning) av underlaget med Hey’di Hurtigstöp blandat med Hey’di KZ och vatten i förhållandet 1:1. Gjutning sker vått i vått i flytspacklingen.

Blandning
Blandning sker med betongblandare, mindre mängder med en kraftig elektrisk blandningsborr. Använd 1,8-2 liter till 25 kg Hey’di Hurtigstöp. Blanda grundligt till jordfuktig konsistens. Under den kalla årstiden bör säckarna hålla ungefär rumstemperatur före användning.

Tillämpning
Hey’di Hurtigstöp påföres som vanlig gjutmassa med hjälp av rätskiva och putsbräde och kan bearbetas i 45-60 min. Se till att komprimera massan väl. Filtning/avjämning kan ske så snart massan har satt sig. Redskap regörs i vatten.

Torktid (vid +20 ºC, 50 % RF)
Skydda utlagd massa mot för snabb torkning med t.ex. plastfolie. Dörrar och fönster hålles stängda och undvik tvärdrag. Värmekällor kan vara avstängda, det ska inte tillföras extra värme och det ska inte eftervattnas.
Utlagd Hey’di Hurtigstöp kan tas i bruk eller plattläggas efter 3-4 timmar. Om ytan ska påföras membran måste massan torka i minst 4 timmar.

25 kg Hey’di Hurtigstöp ger ca. 12 liter massa.

Hey'di-artikelnr:
147
Nobbnr:
23587355
GTIN:
7054150001472
Förpackning:
25 kg säck
Vattenmängd: 1,8-2 l/25 kg
Materialåtgång: 2,1 kg/l
Största kornstorlek: 3 mm
Lagtjocklek: 20-80 mm
Tryckållfasthet, 28 dygn: ca. 35 MPa
Böjstyrkan, 28 dygn: ca. 5 MPa
Fritt krymp, 28 dygn: <0,05 %
Brukstid: 45-60 min.
Gångbar: 2-3 timmar
Flislegging: 3-4 timmar
Beläggningsbar: 6 timmar

Arbetsmiljö och skyddsåtgärder
Produkten innehåller cement som blandat med vatten verkar frätande på hud och slemhinnor i ögon, näsa och hals. Läs alltid varningstexten på förpackningen innan arbete påbörjas.