Hey'di Standard SF

Cementbaserat grått fästmassa. Vattenfast - Frostsäkert.

Produktbeskrivning

Hey’di Standard SF är ett grått, cementbaserat, plastförstärkt plattsättningslim i pulverform som blandat med vatten härdar till ett vattenfast och frostsäkert lim med hög vidhäftning.

Lagring
Lagras torrt. Bästa bruksegenskaper inom 1 år från produktionsdatum.

 

Montering av keramiska plattor och natursten på underlag av betong, puts, gipsplattor, gamla keramiska plattor och andra stabila underlag. Användes både på vägg och golv även på golv med ingjutna värmekablar, i simbassänger, kylrum, och andra utrymmen där det ställs höga krav till vidhäftning. Arbetsstemperatur bör ligga mellan +10 och +20 ºC. Lägsta temperatur är +6 ºC, detta gjäller även för underlaget.

Förarbete - Underlag
Ytan skall vara fri från lösa partiklar, damm, fett m.m. Cementhud på ytan avlägsnas mekaniskt. Sugande underlag som betong och puts primas med Hey’di KZ eller Hey’di Specialprimer i förhållandet 1 del primer till 3 delar vatten. Limmet kan påföras när underlaget är torrt och bärkraftigt.

Blandning
Hey’di Standard SF blandas med 8,6 - 9 liter vatten till 25 kg pulver. Använd en blandmaskin med universalmixer. Blandningstid 2-3 minuter till en klumpfri massa. Låt massan stå i 3-5 minuter för den vispas upp igjen och eventuelt spädas med lite vatten till önskad konsistens. Hey’di Standard SF är nu klar till användning och bör användas inom 4-5 timmar. Tillsätt inte mer vatten när massan börjar styvna.

Bruksområde
Hey’di Standard SF påföres med tandspackel. Påför inte lim på större ytor än att plattorna kan sättas före limmet får skinnbildning. Normalt skall plattorna monteras inom ca. 20 minuter, men detta är beroende av temperatur, luftfuktighet och underlag. Redskap rengöres med vatten.

Torktid (vid +20 ºC, 50 % RF) - Fogning
Golv skall icke beträdas inom 24 timmar. Normalt kan fogning utföras efter ett dygn. Detta varierar beroende på underlag och plattornas absorptionsförmåga.

2-4 kg/m² beroende på tandstorlek.

Hey'di-artikelnr:
646
Nobbnr:
23587371
GTIN:
7054150064606
Förpackning:
25 kg säck
Utseende: Grått pulver
Materialåtgång: 1,6/dm³
Öpen tid: ca. 20 min
Fogning av vägg: 8-12 timmar
Fogning av golv: 16-24 timmar
Justeringstid platta: 40-60 min
Frostbeständighet: Mycket bra
Vidhäftning till primad betong: >1,5 MPa
Största kornstorlek: 0,3 mm
Vattenmängd: 8,6-9 l/25 kg
Brukstid: ca. 4 timmar
EN 12004: C2T

Arbetsmiljö och skyddsåtgärder
Produkten innehåller cement som blandat med vatten verkar frätande på hud och slemhinnor i ögon, näsa och hals. Läs alltid varningstexten på förpackningen innan arbete påbörjas.