Hey'di Flex G

Cementbaserat grått fästmassa. Vattenfast - Frostsäkert - Flexibelt.

Produktbeskrivning

Hey’di Flex G är ett grått, cementbaserat, plastförstärkt fästmassa i pulverform som blandet med vatten härdar till ett vattenfast och frostsäkert lim med hög vidhäftning och god flexibilitet.

Lagring
Lagras tort. Bästa bruksegenskaper inom 1 år från produktionsdatum.


 

Montering av keramikplattor och natursten på underlag av betong, puts, gipsplattor, gamalt kakel och andra stabila underlag. Användes både på vägg och golv. Hey’di Flex G användes också till ingjutning av elektriska värmekablar och rör för vattenburen värme, i simbassänger, kylrum och andra ställen där det ställs höga krav på limet.
Brukstemperatur bör ligga mellan +10 och +20 ºC. Lägsta temperatur är +6 ºC, detta gjäller även underlaget.

Förarbete - Underlag
Ytan skall vara fri från lösa partiklar, damm, fett m.m. Cementhud på ytan avlägsnas mekaniskt. Sugande underlag som betong och puts primas med Hey’di KZ eller Hey’di Specialprimer i förhållande 1 del primer till 3 deler vatten. Limmet kan appliceras när primern har trängt ned i underlaget, normalt efter ca.1 timme.

Blandning
Hey’di Flex G blandas med 8,7-9 liter vatten till 25 kg pulver. Använd blandmaskin med universalmixer. Blandningstid 2-3 minuter. Blanda till en klumpfri massa. Låt massan stå i 3-5 minuter för den vispas upp igjen och eventuelt pädas med lite vatten till önskad konsistens. Hey’di Flex G är nu klart till användning och bör användas inom 4-5 timmar. Tillsätt inte mer vatten när massan börjar styvna.

Utförande
Hey’di Flex G påföres med tandspackel. Påför inte lim på större ytor än att plattorna kan sättas före limmet får skinnbildning.
Normalt skall plattorna monteras inom ca. 20 minuter, men detta är beroende av temperatur, luftfuktighet och underlag. Redskap rengjöres med vatten.

Torktid (vid +20 ºC, 50 % RF)- Fogning
Golv skall icke beträdas under de førsta 24 timmarna. Normalt kan fogning utföras efter ett dygn. Detta varierar beroende på underlag och plattornas absorptionsförmåga.

2-4 kg/m² beroende på tandstorlek.

Hey'di-artikelnr:
647
Nobbnr:
23587389
GTIN:
7054150064705
Förpackning:
25 kg säck
Utseende: Grått pulver
Materialåtgång: 1,6 /dm3
Öppen tid: 20-30 min.
Fogning av vägg: 8-12 timmar
Fogning av golv: 16-24 timmar
Justeringstid platta: 40-60 min.
Frostbeständighet: Mycket bra
Vidhäftning till primad betong: >1,5 MPa
Största kornstorlek: 0,3 mm
Vattenmängd: 8,7-9 l/25 kg
Brukstid: ca. 4 timmar
EN 12004: C2TE
EN 12002: S1

Arbetsmiljö och skyddsåtgärder
Produkten innehåller cement som blandat med vatten verkar frätande på hud och slemhinnor i ögon, näsa och hals. Läs alltid varningstexten på förpackningen innan arbete påbörjas.