Hey'di Fiberplan, Pro

Fiberarmerad, cementbaserad, självutjämnande avjämningsmassa till invändig bruk.

Produktbeskrivning

Hey’di Fiberplan är en fiberarmerad, cementbaserad, självutjämnande avjämningsmassa till invändigt bruk. Hey’di Fiberplan kan läggas i tjocklekar från 5-50 mm.

Lagring
Lagras tort. Bäst bruksegenskap inom 9 månader från produktionsdatum.

 

Hey’di Fiberplan är en avjämningsmassa för alla underlag som skall beläggas med ett golvbelägg, klinkerplattor m.m. Hey’di Fiberplan användes också till ingjutning av elektriska värmekablar och rör för vattenburen värme. Om produkten skall användas i ett våtrum, så skall ytan alltid beläggas med ett tätt skikt. Brukstemperatur bör ligga mellan +10 och +20 ºC. Lägsta temperatur är +6 ºC, detta gjäller även underlaget.

Förarbete - Underlag
Ytan skall vara fri från lösa partiklar, damm, fett m.m. Cementhud på ytan avlägsnas mekaniskt. Sugande underlag som betong och puts primas med Hey’di KZ eller Hey’di Specialprimer i förhålland 1 del primer till 3 delar vatten. Trä och spån primas med oförtunnad Hey’di Specialprimer eller Hey’di KZ. På glatta, icke sugande underlag skall primning utföras som slamma, 1:1 Hey’di KZ/vatten blandas med Hey’di Fiberplan till en välling som appliceras på underlaget med kvast. Spackling sker normalt dagen efter primning/slammning. På sviktande underlag skall Hey’di Fiberplan lägges i minimum 20 mm tjocklek, och armeras med Hey’di Stålnät.

Blandning - Utförande
Häll först rent vatten i blandkaret, max. 4,6 liter vatten till 25 kg Hey’di Fiberplan. Blandingen utföres med blandmaskin och blandarvisp. Blandingstid 2-4 minuter till en klumpfri, lättflytande massa. Brukstid färdigblandad massa är ca. 30 minutter, tillsätt inte mer vatten när massan har börjat stelna. Vid kall årstid skall säckarna ha rumstemperatur före användning. Lägg ut massan kontinuerligt i strängar parallelt med kortaste väggen.
Varje ny sträng lägges lite in i den föregående så att massan hela tiden flyter samma väg. Hey’di Fiberplan kan också läggas ut med vanliga spackelpumpar. Verktyg och maskiner rengöres med vatten.

Torktid (vid +20 ºC, 50 % RF)- Övertäckning
Hey’di Fiberplan kan belastas med vanlig gångtrafik efter 2-4 timmar, keramiska plattor kan monteras efter ca. 4 timmar. Vid övertäckning med påstrykningsmembran eller tätt belägg skall massan härda ca. 1 dygn/cm/skikt. Skydda utlagd massa mot uttorkning genom att hålla dörrar och fönster stängda, og undvika korsdrag.
Värmekablar kan tillkopplas ca. 1 vecka efter färdigt arbete.

1,7 kg Hey’di Fiberplan /mm/m².

Hey'di-artikelnr:
254
Nobbnr:
23587348
GTIN:
7054150002547
Förpackning:
25 kg säck
Vattenmängd: 4-4,6 l/25 kg
Materialåtgång:  1,7 kg/l
Största kornstorlek: 1 mm
Lagtjocklek: 5-50 mm
Tryckhållfasthet, 28 dygn: >30 MPa
Böjstyrkan, 28 dygn: >7,0 MPa
 
Hållfasthetsklass enligt EN 13813:
Tryck: C25
Böjstyrka: F7
Fritt krymp, 28 dygn: <0,05 %
Vidhäftning till primad betong: >1,5 MPa
Flytmål (EN12706): 130-135
Brukstid: ca. 30 min
Gångbar: 2-4 timer
Beläggningsbar: 1 dygn/cm

Arbetsmiljö och skyddsåtgärder
Produkten innehåller cement som blandat med vatten kan irritera hud och ögon. Läs alltid varningstexten på förpackningen innan arbete påbörjas.

Produkten finns i följande broschyrer