Hey'di Under & i

Infästning och underbetong.

Produktbeskrivning

Hey’di Under & I är ett expanderande och utfyllande cementbaserat torrbruk för att fästa metallföremål i betong och berggrund samt till undergjutningsarbeten. Hey’di Under & I expanderar både i den plastiska (våta) fasen och under härdningsperioden så att maximal hållfasthet och utfyllnad uppnås utan att medföra någon sprängverkan.

Lagring
Lagras torrt. Bästa användningsegenskaper erhålls inom 1 år.Hey’di Under & I används för att fästa bultar (flytspackling), förankra metallföremål och till undergjutningsarbeten. Temperaturen bör vara mellan +6 och +20 °C, det gäller även underlaget. Vid temperaturer mellan +6 och 0 °C bör ljummet blandvatten (max. +30 °C) användas. Vid lägre temperaturer bör varmluft tillföras under några timmar, och arbetet bör täckas med vintermatta.

Förarbete
Ytan måste vara ren och fri från lösa partiklar, damm och fett. Vid varm väderlek eller starkt sugande underlag rekommenderas vattning men det får inte finnas vatten kvar på ytan/i hålet.

Blandning
Häll först rent vatten i blandkärlet och sedan Hey’di Under & I i förhållandet 4-4,5 liter vatten till en 25 kilo säck. Blanda i minst 2 minuter till en homogen massa.

Tillämpning - Undergjutning
Vid undergjutning av mindre detaljer hälls massan direkt från blandkärlet. Häll från en sida, massan flyter ut. Större arbeten utförs bäst genom att pumpa ut massan. Om en form används måste den vara helt tät, av icke sugande material och ha lite extra utrymme på höjden eftersom massan expanderar. En tratt byggs på den ena sidan där hälls massan i. Blandning och gjutning måste ske kontinuerligt. Det måste finnas ett fritt utrymme på 10-20 mm kring formens sidor så att vibrering kan göras med en pinne, ett armeringsjärn eller liknande för att få ut alla luftfickor. Används pump placeras slangen mitt i formen så att massan flyter ut till alla sidor. Skikttjocklek 15 till 100 mm. Vid tjockare gjutarbeten kan upp till 30 % gjutgrus - max. fraktionsstorlek 8 mm - blandas i. Redskap rengörs med vatten.

Tillämpning - Förankring
Massan hälls direkt från blandkärlet. Hålet måste ha en diameter som är minst 15 mm större än det föremål som ska fästas, högst 50 mm. Använd en pinne, ett armeringsjärn eller liknande för att komprimera massan så att all luft försvinner. Om det fria utrymmet är mindre än 15 mm används Hey’di Fast Bultad. Redskap rengörs med vatten.

Användningstid - Torktid
Blandad massa måste användas inom 30-40 minuter. Efter gjutningen bör ytan eftervattnas i några dagar, påföras membranhärdare eller täckas med plastfolie. Under den kalla årstiden rekommenderas att området täcks med vintermatta, och att värme eventuellt tillförs.

1,9 kilo Hey'di Under & I ger ca. 1 liter massa.

Hey'di-artikelnr:
146
Nobbnr:
23378615
GTIN:
7054150001472
Förpackning:
25 kg säck
Vattenmängd:
4-4,5 l/25 kg
Materialåtgång:
1,9 kg/dm³
Största kornstorlek:
1 mm
Tryckhållfasthet, 28 dygn:
ca. 50 MPa
Böjstyrkan, 28 dygn:
ca. 8 MPa
Brukstid:
30-40 min.
Frostbeständighet:
Mycket bra

Arbetsmiljö och skyddsåtgärder
Produkten innehåller cement som blandat med vatten verkar frätande på hud och ögon. Läs alltid varningstexten på förpackningen innan arbetet påbörjas.