Hey'di Stöp B30

Torrbruk till gjutning och pågjutning ute och inne i tjockleken 2-8 cm.

Produktbeskrivning

Hey'di Stöp B30 är tillverkad av cement, graderad sand och vattenreducerande och plasticerande tillsatsmedel. 

Förvaring
Förvaras torrt i upp till ett år. 

 

Hey'di Stöp B30 används till gjutningsarbeten inne och ute, antingen som pågjutning i lagtjocklekar på mellan 2 och 8 cm eller i gjutformar. Till större gjutningsarbeten kan det tillsättas upp till 30 procent gjutsand eller makadam. Välj B30 om du vill ha högre fasthet och större slitstyrka än B20.  

Underarbete - Underlag
Vid gjutningsarbeten där Hey'di Stöp B30 ska vara fast förankrat mot underlaget måste ytan vara fri från lösa partiklar, damm, fett etc. Gjuttjocklekar under 4 cm bör alltid vara fast förankrade. Exempel på hur detta kan göras: Förvattna ytan innan den flytspacklas/primas med Hey'di Häft, undvik vattenfilm på ytan när flytspacklingen genomförs. Vid utblandningen av Hey'di Stöp B30 ersätts ca. en fjärdedel av vattnet med Hey'di KZ för att garantera god vidhäftning till flytspacklingen. Man kan också göra en flytspackling genom att blanda bruket med vatten/Hey'di KZ i förhållandet 1:1. Gjutningen kan genomföras när flytspacklingen kan belastas med gångtrafik.

Blandning
Använd blandningsmaskin eller frittfallsblandare och blanda i minst fem minuter. Mindre mängder kan blandas med kraftig borr och visp. Till pågjutningen används jordfuktigt bruk, blanda cirka 2,2 - 2,4 liter rent vatten till en säck på 25 kg. Vid låga temperaturer rekommenderas att använda varmt vatten. Använd Hey'di Frost KF i blandningsvattnet vid temperaturer som närmar sig eller ligger under 0 °C.

Användning
Hey'di Stöp B30 läggs ut med vanlig gjututrustning och ska komprimeras väl. Det bör läggas in armering när Hey'di Stöp B30 läggs som flytande golv på plastfolie. Massan kan normalt sett bearbetas i cirka två timmar. Filtning/avjämning kan ske så snart massan har satt sig. Redskap rengörs med vatten. Gjutformarna kan avlägsnas efter 1 - 2 dagar vid temperaturer runt 15 °C.

Torktid
Hey'di Stöp B30 eftervattnas i flera dagar, täcks med plast eller påförs en membranhärdare som förhindrar för snabb uttorkning.

25 kg Hey'di Stöp B30 ger ca. 12,5 liter färdig massa. 2,0 kg per m² per mm lagtjocklek.  

Hey'di-artikelnr:
1724
Nobbnr:
44478893
GTIN:
7054150017244
Förpackning:
25 kg säck

Vid 20°C och 50% RF

Vattenmängd: ca. 2,2-2,8 l/25 kg
Största kornstorlek: 4 mm
Brukstid: ca. 2 timmar
Trychållfasthet: 1 dygn: 12 MPa
  7 dygn: 25 MPa
  28 dygn: 35 MPa
Uppfyller följande krav till EN 206:2013
Exponering klass: XC4 och XF3
Tryckhållfasthetsklass: C25/35

Arbetsmiljö och skyddsåtgärder
Produkten innehåller cement som när den blandas med vatten kan vara irriterande på hud och ögon. Läs alltid varningstexten på förpackningen innan arbetet påbörjas.