Hey'di Lim & Lera

Till murning av eldfast sten, montering av rökkanaler och tillbehör.

Produktbeskrivning

Hey’di Lim & Lera är ett torrbruk på basis av eldfast cement som används till murning av eldfast sten och rökkanaler i skorstenar, montering av rökinföringar rökrör och sotluckor i rökkanaler m.m.

Lagring
Lagras tort. Bästa bruksegenskaper inom 2 år efter produktionsdatum.

Hey’di Lim & Lera är ett torrbruk på basis av eldfast cement som används till murning av eldfast sten och rökkanaler i skorstenar, montering av rökinföringar rökrör och sotluckor i rökkanaler m.m.

Förarbete
Ytan skall vara ren och fri från fett och damm. Sugande ytor skall förvattnas, men undgå vattenfilm på ytan när bruket appliceras.

Blanding
Mindre mängder kan blandas för hand. Större mängder blandes blandarvisp. Häll först rent vatten i blandarkaret, därefter Hey’di Lim & Lera. Tag 1-1,2 liter till 4,5 kg Hey’di Lim & Lera. Blandningstid ca. 2 minuter till en jämn, klumpfri massa. Extra cement får ej tillsättas.

Utförande - Torktid
Hey’di Lim & Lera lägges ut, eller appliceras med en murslev, stål eller träbräde. Normal fogtjocklek vid eldfast murning är 2 mm eller mindre. Fulla fogar rekommenderas i eldstaden. Blandad massa skall användas inom 1-2 timmar beroende av temperatur. Späd inte med mer vatten då massan börjat härda. Applicera inte bruket i temperatur under +6 °C. Hey’di Lim & Lera skall härda i minst 2 veckor innan eldstaden tas i bruk. 

Verktyg rengörs med vatten.

 

1 kg torrbruk ger ca. 0,6 liter färdig massa.

Lim & Lera 4,5 kg - utgår inom kort
Hey'di-artikelnr:
1431
Nobbnr:
44021581
GTIN:
7054150014311
Förpackning:
4,5 kg påse
Lim & Lera 5 kg
Hey'di-artikelnr:
1432
Nobbnr:
GTIN:
7054150014328
Förpackning:
5 kg påse

Vid 20°C och 50% RF

Vattenmängd: ca. 1,2 l/4,5 kg
Brukstid: ca. 1-2 timmar
Största kornstorlek: 1 mm
Tryckhållfasthet, 1 dygn: 4-6 MPa
                             28 dygn: 12-15 MPa

Arbetsmiljö och skyddsåtgärder
Produkten innehåller cement som blandat med vatten verkar frätande på hud och ögon. Läs alltid varningstexten på förpackningen innan arbetet påbörjas

Produktbilder

Instruktionsfilmer