Hey'di Fiber

Putsbruk. För isoleringsmaterial. Fiberarmerat - inne och ute.

Produktbeskrivning

Hey’di Fiber används till putsning inne och ute på isoleringsmaterial som mineralull, EPS- och XPS-polystyren m.m. Ytan måste ha tillräcklig styrka som putsbärare. Användningstemperaturen bör ligga mellan +10 och +20 °C. Lägsta temperatur är +6 °C, detta gäller även för underlaget. 

Förvaring
Förvaras torrt. Bästa bruksegenskaper inom ett år från tillverkningsdatum. 

 

Hey’di Fiber är ett torrbruk som är tillverkat av specialcement, kalk, graderad sand och tillsatsämnen.
Hey’di Fiber kan också användas som puts på väggar av tegel, lättklinker, betongblock, puts och betong.

 

Förarbete
Se till att ytan är dammfri och ren. Hål och skador fylls först i med Hey’di Fiber. Polystyren som har stått obehandlad under längre tid bör skrubbas med stålborste, sågblad eller liknande för att få maximal vidhäftning. Om Hey’di Fiber används på ett cementbaserat underlag ska ytan alltid förvattnas.

Blandning
Blandningen sker med hjälp av blandningsmaskin eller kraftig elektrisk borr med visp. Hey’di Fiber blandas med vatten till en smidig massa: 5,5-6 liter vatten per 25 kg säck, beroende på vilken konsistens man vill ha. Blanda i 2-3 minuter till en jämn och klumpfri massa. Låt massan stå i cirka 5 minuter och justera eventuellt med lite vatten till önskad konsistens. Vid låga temperaturer rekommenderas användning av tempererat vatten (högst +30 °C).

Användning
Montera Hey’di Startlist om du börjar putsa vid marknivå. Lägg på Hey’di Fiber med stålspackel i ett ca 5 mm tjockt skikt. Lägg på Hey’di Armeringsduk, pressa in den med stålspackeln och se till att hela nätet ärtäckt av bruk. Armeringsduken ska ligga mitt i putsen ochaldrig mot underlaget. Om armeringsdukarna fogas ska det vara minst 10 cm överlappning.

OBS! Fäst aldrig armeringsnätet mot väggytan innan du lägger på Hey’di Fiber. Använd Hey’di Armeringshörn runt öppningar och på hörn och fäst dessa med puts innan första putslagret läggs på. När ytan är fast, vanligen dagen efter, kan man lägga på ett tunt ytskikt så att putstjockleken är minst 8 mm. Förvattna mellan varje putslager. För att motverka sprickor rekommenderas att klippa till bitar av armeringsduken och lägga in i andra putslagret i diagonal riktning över öppningens hörn. Slutbehandling görs med filtbräda när putsen har satt sig. Undvik att påföra Hey’di Fiber på varmt underlag eller i starkt solsken.

Användningstid - Efterbehandling
Utblandad massa är bearbetningsbar i ca 1-1,5 timme. Det rekommenderas att duscha ytan lätt med vatten i 1-2 dygn efter påföring. Som slutbehandling bör den putsade ytan påföras Hey’di cementbaserad slamning eller Hey’di Fin Gammel Murmaling som ger en slagregnstät, diffusionsöppen och dekorativ yta. Följ tillverkarens anvisningar vid användning av annan ytbehandling.

Puts: ca 1,5 kg per m² per mm skikttjocklek.

Hey'di-artikelnr:
134
Nobbnr:
23378631
GTIN:
7054150001342
Förpackning:
25 kg säck
Vattenmängd: ca. 5,5-6 l/25 kg
Materialåtgång: 1,5 kg/m²
Största kornstorlek:
1,0 mm
Brukstid: 1-1,5 timmar
Heftfasthet: >1,5 N/mm²

Arbetsmiljö och skyddsåtgärder
Produkten innehåller cement som blandat med vatten verkar frätande på hud och ögon. Läs alltid varningstexten på förpackningen innan arbetet påbörjas.

Instruktionsfilmer

Produkten finns i följande broschyrer