Hey'di Klinkerfog

Cementbaserad fogmassa till keramiska plattor, mosaik och klinkers på golv och väggar. Max. fogbredd 20 mm. Vattenfast - Frostsäker.

Produktbeskrivning

Hey’di Klinkerfug är en cementbaserad fogmassa som används till fogning av keramiska plattor, mosaik och klinkers på golv och väggar. Max. fogbredde 20 mm. Lägsta användningstemperatur är +6 °C, detta gäller även underlaget.

Lagring 
Lagras tort. Bästa bruksegenskaper inom 1 år från tillverkningsdatum.

Hey’di Klinkerfug är en cementbaserad fogmassa som används till fogning av keramiska plattor, mosaik och klinkers på golv och väggar. Max. fogbredde 20 mm. Lägsta användningstemperatur är +6 °C, detta gäller även underlaget.

Förarbete - Underlag
Golvvärme måste stängas av i god tid före limning och fogning. Vatten får inte stå i fogarna.

Blandning
Hey’di Klinkerfug blandas med ca. 0,2 liter rent vatten per kilo pulver. Använd helst borr med universalmixer. Blanda i 2-3 minuter till en klumpfri massa. Låt fogmassan stå i 2-3 minuter för den vispas upp igjen och eventuelt spädas med lite vatten till önskad konsistens. Hey’di Klinkerfug är nu klart att tas i bruk och måste användas inom 3 timmar.

Tillämpning
Hey’di Klinkerfug appliceras med gummispackel eller putsbräde. Applicera massan diagonalt över fogarna och se till att de blir helt fyllda. Rumstemperaturen avgör hur stora ytor som kan fogas åt gången. Börja därför med små ytor. Rengöringen kan påbörjas när fogmassan har styvnat lite, normalt efter 20-40 minuter. Tänk på att även plattans vattenabsorption påverkar när rengöringen kan påbörjas. Använd en fuktig, styv svamp och torka bort överflödig fogmassa. Tryck inte så hårt att fogarna gröps ur och skölj svampen ofta. På väggar arbetar man uppifrån och ner. När plattorna är torra putsas ytan med torr, mjuk trasa eller trassel tills plattorna är rena och fogarna jämna.
Obs! På sammanhängande ytor rekomenderas fogmassa från samma produktionsnummer och förpackningsstorlek. Olika sug i kalkel och underlag, varierande vattentillsättning och ojämn uttorkning kan medföra färgskiftningar.
Redskap rengörs med vatten.

Efterarbete - Torktid
Undvik tvärdrag under det första dygnet. Fogslam på ytan kan avlägsnas med Hey’di Klinkerrens tidigast ett dygn efter fogningen. Oglaserade plattor och klinkers bör ytbehandlas med Hey’di Klinkerolje. Normalt kan ett golv belastas med gångtrafik dagen efter fogningen.

0,5 - 3 kilo per kvm beroende på fogbredd/fogdjup och plattformat.

Ljusgrå
Hey'di-artikelnr:
619115
Nobbnr:
22339105
GTIN:
7054151156195
Förpackning:
15 kg säck
Grå
Hey'di-artikelnr:
619120
Nobbnr:
22339113
GTIN:
7054151206197
Förpackning:
15 kg säck
Koks
Hey'di-artikelnr:
619123
Nobbnr:
22339121
GTIN:
7054151236194
Förpackning:
15 kg säck
Brukstid: 2-3 timmar
EN 13888: CG2

Arbetsmiljö och skyddsåtgärder
Produkten innehåller cement som blandat med vatten verkar frätande på hud och slemhinnor i ögon, näsa och hals. Läs alltid varningstexten på förpackningen innan arbete påbörjas.