Hey'di Proff

Cementbaserad grå fästmassa. Golv och vägg. Vattenfast - frostsäker.

Produktbeskrivning

Hey’di Proff är en grå, cementbaserad, plastförstärkt fästmassa i pulverform som utblandad med vatten härdar till ett vattenfast och frostsäkert fix.  

Lagring
Lagras torrt. Bästa bruksegenskaper inom 1 år från produktionsdatum.

 

Montering av keramiska plattor och natursten på underlag av betong, puts, gipsplattor, gamla plattor och andra stabila underlag. Används både på vägg och golv. Användningstemperatur bör ligga mellan +10 och +20 ºC. Lägsta temperatur är +6 ºC, detta gjäller även underlaget.

Förarbete - Underlag
Ytan måste vara fri från lösa partiklar, damm, fett m.m. Cementhud på ytan avlägsnas mekaniskt. Sugande underlag som betong och puts bör grundas med Hey’di Specialprimer eller Hey’di KZ i förhållandet 1 del primer till 3 delar vatten. Limmet kan påföras när underlaget är torrt och bärkraftigt. Materialåtgång primer:1 liter täcker ca. 8-12 m².

Blandning
Hey’di Proff blandas med 5,2-5,4 liter vatten till 15 kilo pulver. Använd helst borr med universalmixer. Blanda i 2-3 minuter till en klumpfri massa. Låt fästmassan stå i ca. 5 minuter för den vispas upp igjen och eventuelt spädas med lite vatten till önskad konsistens. Hey’di Proff är nu klar att tas i bruk och bör användas inom 2-3 timmar. Tillsätt inte mer vatten när massan börjar styvna.

Tillämpning
Hey’di Proff påföres med tandspackel. Applicera inte fästmassa på större ytor än att plattorna kan sättas innan massan skinntorkar. Normalt måste plattorna monteras inom ca. 20 minuter, men det beror på temperatur, luftfuktighet och underlag. Verktygen rengörs med vatten.

Torktid (vid +20 ºC) - Fogning
Golv ska inte beträdas på 24 timmar. Normalt kan fogning ske efter ett dygn. Vägg kan fogas efter ca. 12 timmar. Detta varierar kraftigt beroende på underlag och plattornas absorptionsförmåga. 

2-4 kilo per. m² beroende på tandstorlek.

Hey'di-artikelnr:
643
Nobbnr:
22881650
GTIN:
7054150006439
Förpackning:
5 kg påse
Hey'di-artikelnr:
644
Nobbnr:
22339030
GTIN:
7054150006446
Förpackning:
15 kg säck
Vattenmängd: 1,7-1,8 l/5 kg
Materialåtgång: 1,6 kg/dm3
Öppen tid. ca. 20 min
Klar för foging: 12-24 timmar
Vidhäftning till primad betong: >1,1 MPa
Brukstid: 2-3 timmar
EN 12004: C2TE

Arbetsmiljö och skyddsåtgärder
Produkten innehåller cement som blandat med vatten verkar frätande på hud och slemhinnor i ögon, näsa och hals.
I denna produkt har det använts cement med reducerat krominnehåll (< 0,0002 %) (REACH bilaga XVII). Kromreduktionen är garanterad i 12 månader efter tillverkningsdatumet under förutsättning att produkten lagras torrt och i originalförpackningen.

Produktbilder