Hey'di Fort Färdig

Cementbaserad, vitt fästmassa. Flexibel - Vattenfast - Frostsäker. Fogning efter 2 timmar.

Produktbeskrivning

Hey’di Fort Färdig är ett vitt, cementbaserat, plastförstärkt kakellim i pulverform som ger en vattenfast och frostsäker limfog med hög vidhäftning och god flexibilitet. Limmet härdar snabbt och fogning av plattorna kan ske efter 2 timmar.  

Lagring
Lagras torrt. Bästa bruksegenskaper är inom 1 år från produktionsdato. 

 

Montering av keramiska plattor och natursten på underlag av betong, puts, gipsplattor (vägg) och andra stabila underlag. Används primärt på golv, också på golv med ingjutna värmekablar. Brukstemperatur bör ligga mellan +10 och +20 °C. Lägsta användningstemperatur är +6 °C, detta gäller även underlaget.

Förberedelser - Underlag
Ytan skall vara fri från lösa partiklar, damm, fett m.m. Sugande underlag som betong och puts primas med Hey’di KZ i förhållande 1 del Hey’di KZ till 3 delar vatten.

Blandning
Hey’di Fort Färdig blandas med 1,3 liter vatten till 5 kg pulver. Använd helst blandmaskin (visp) med universalmixer. Blandningstid 2-3 minuter till en klumpfri massa. Låt limmet stå i ca. 5 minuter, rör om på nytt och eventuellt justera med lite vatten till önskad konsistens. Blandningen skall brukas inom 20-30 minuter. Tillsätt inte mer vatten när massan börjat härda.

Utförande
Hey’di Fort Färdig appliceras med tandspackel. Applicera inte på större ytor än att plattorna kan monteras före limmet får en skinnbildning. Normalt skall plattorna sättas inom ca. 10-15 minuter, men detta avgörs av temperatur, luftfuktighet och underlag. Verktyg rengörs med vatten.

Torktid (vid +20 ºC) - Fogning
Hey’di Fort Färdig är snabbhärdande, och fogning kan ske efter 2 timmar vid normal rumstemperatur. 

2-5 kg/m² beroende av tandstorlek.

Hey'di-artikelnr:
623
Nobbnr:
10824928
GTIN:
7054150006231
Förpackning:
5 kg påse
Vattenmängd: 1,3 l/5 kg
Materialåtgång: 2-5 kg/m²
Öppen tid: 10-15 min
Klar för foging: 2 timmar
Vidhäftning till primad beting: >1,1 MPa
Brukstid: 20-30 min
EN 12004: C1FT
EN 12002:  S1

Arbetsmiljö och skyddsåtgärder
Produkten innehåller cement som blandat med vatten verkar frätande på hud och slemhinnor i ögon, näsa och hals.