Hey'di Uniflex

Pasta fästmassa för golv och vägg.

Produktbeskrivning

Hey’di Uniflex är en färdigblandat akrylbaserad fästmassa som ger hög vidhäftning och god flexibilitet.  

Lagring
Förvaras torrt och frostfritt. 

 

Sättning av keramiska plattor och mosaik på ytor av betong, puts, gipsskivor och spånskivor etc. Används både på vägg och golv, ej i våtutrymme. Lägsta appliceringstemperatur är +6 ºC, ytan skall vara jämn.

Förarbete - Underlag
Ytan måste vara fri från lösa partiklar, damm, fett, etc. Sugande ytor som betong och puts primas med Hey’di KZ / Hey’di Specialprimer i förhållande 1 del Hey’di KZ / Hey’di Specialprimer och 3 delar vatten. Förbrukning Hey’di KZ / Hey’di Specialprimer: 1 liter räcker till ca. 8-12 m².

Tillämpning
Hey’di Uniflex kammas ut med tandspackelns släta sida, använd sedan den tandade sidan i fästmassan. Håll tandspackeln med 75-90 graders vinkel mot ytan vid uppkamming för att säkerställa korrekt lim mängd.

OBS! Tandstorlek väljs med utgångspunkt av plattornas storlek och underlagets beskaffenhet. Tryck och vrid plattan i fästmassan så att full täckning uppnås. Ta bort en platta och kontrollera att full täckning uppnåtts. Applicera inte fästmassa på större ytor än att plattorna kan sättas inom 20 minuter, tänk på att temperatur, luftfuktighet och underlag kan inverka på läggnings/torktiden. Rengör utrustningen med vatten.

Torktid (vid +20 ºC) - Fogning
Normalt kan golv beträdas och fogas efter 24 timmar. Tänk på att temperatur, luftfuktighet och underlag kan förlänga torktiden. För fogning rekommenderas Hey’di Multifog eller Hey’di Klinkerfog.

2-4 kilo per. m² beroende på tandstorlek.

Hey'di-artikelnr:
607
Nobbnr:
25008665
GTIN:
7054150006330
Förpackning:
2 kg box
Konsistens: Pasta
Färg: Ljusgrå
Materialåtgång: 2-4 km/m²
Öpen tid: ca. 20 min
Klar för foging: 24 timmar

Arbetsmiljö och skyddsåtgärder
Produkten är icke märkespliktig.