SK3000 S

Självhäftande membran.

Produktbeskrivning

Hey’di SK 3000S är ett självhäftande membran som bygger på gummi/bitumen av hög kvalitet med en yta av krysslaminerad högfast polyetylenfolie. Kontaktytan är belagd med förstärkt silikonpapper som avlägsnas vid läggningen.


Förvaring
Rullarna förvaras stående på varmlager.

Hey’di SK 3000S kan användas på betongunderlag, lättbetongelement och pågjutning på terrasser, balkonger, grunder m.m.

Förarbete
Underlaget måste vara jämnt, dammfritt, rent och torrt. Ojämnt underlag måste avjämnas eller spacklas slätt med lämplig byggspackel. Sugande underlag förbehandlas med Hey’di KZ förtunnad med vatten i förhållandet 1:3. Primern påförs med kvast eller rulle och ytan måste vara helt torr innan membranet läggs ut efter några timmar eller dagen efter. Stryk även väggarna där membranet ska läggas upp i vinkeln mellan golv och vägg.

Utläggning
Vid skarpa kanter, i hörn och övergångar rekommenderas det att först lägga ut remsor av Hey’di SK 3000S som skärs av rullen, innan själva membranet läggs ut. Utläggningen bör göras av två personer. SK-rullen placeras i rätt läge och läggs ut genom att silikonpappret dras av och den klistriga ytan trycks ned mot underlaget. SK 3000S skarvas vid överlappningar som bör vara 5-10 cm. Avlägsna silikonpappret från den självhäftande skarvremsan gradvis i takt med att nästa längd klistras på plats. Lägg alltid membranet mot fallriktningen. På exempelvis en terrass börjar man ytterst på däcket. Kapning sker enkelt med stor sax eller skarp kniv. Man bör gå över membranfogarna med rulle eller vals för att få god vidhäftning. Eventuella skador på membranet bättras genom att fästa en bit Hey’di SK 3000S över skadan. Det rekommenderas att vertikala avslutningar säkras med beslag och elastisk fogmassa. På mindre ytor är det mest praktiskt att kapa längderna på förhand. Utläggning i kallt väder (under + 5 °C) Vidhäftningen minskas i kallt väder och rullarna bör således ha rumstemperatur före utläggningen.

Skydd/övertäckning
SK-membranet måste alltid övertäckas och skyddas innan fast eller lös övertäckning läggs ut. Inga delar av membranet får ligga oskyddade. Lämpligt skydd är beroende av vilken övertäckning som väljs. Exempel: dräneringsplattor, isolermaterial, kraftig fiberduk, vinylmatta m.m.

Exempel på övertäckning
1. Pågjutning ca. 6 cm med rörelsearmering.
2. Stenläggning på distansklossar.
3. Stenläggning/beläggningssten i sand.
4. Tryckimpregnerade trälämmar/spaltgolv.
5. Återfyllning av sand/jord för plantering.

OBS!
En lyckad terrasslösning är alltid beroende av att konstruktionen är byggtekniskt korrekt. Detta är för omfattande för att behandlas i denna bruksanvisning, men här är några viktiga punkter:

Fall
Det ska alltid skapas ett fall, minst 1:50.

Räckverk
Hey’di SK 3000S får inte punkteras, därför måste räckverk fästas på terrassens kant eller undersida.

Sluk/avrinning
Sluk ska finnas vid terrassens lägsta punkt och det rekommenderas att säkra avrinningen med värmekabel. Membranet ska alltid avslutas i sluket och fästas med klämring.

Hey'di-artikelnr:
717
Nobbnr:
45238385
GTIN:
7054150007177
Förpackning:
20 m² - 19x1,05 m - tjocklek 1,5 mm
Arbetsmiljö och skyddsåtgärder
Produkten är icke märkespliktig.