Hey'di Laga Lätt

Universal lättspackel. För alle underlag innomhus och utomhus.

Hey’di Laga Lätt lättspackel är en "allt-i-ett" reparations- och spackelmassa som har många användningsområden. Hey’di Laga Lätt är enkel att påföra, har god vidhäftning till underlaget och kan påföras i tjocka skikt utan att massan rör sig eller spricker. 

Lagring
Lagras tort. Bästa bruksegenskaper inom 2 år från produktionsdato.

Används både inne och ute på alla underlag, murar, betong, trä, gips - väggar - golv - tak. Ger bra skruvoch spikfäste. Brukstemperatur bör ligga mellan +10 och +20°C. Lägsta temperatur är +6°C, detta gäller även underlaget.

Förarbete - Underlag
Ytan måste vara fri från lösa partiklar, damm, fett m.m. Sugande underlag som betong och puts förfuktas, svaga underlag primas med Hey’di KZ eller Hey’di Specialprimer blandat med vatten i förhållandet 1:3. Spånplattor och underlag av trä primas med ublandad Hey’di KZ för maximal vidhäftning.

Blandning - Utförande
Häll först rent vatten i blandningskärlet, ca. 1,4 liter till 3,5 kg Hey’di Laga Lätt. Blandningen sker med borrmaskin med visp eller för hand. Blanda i ca. 2 minuter till en klumpfri massa. Önskas stelare massa reduceras mängden vatten. Använd utblandad massa inom ca. 4 timmar och tillsätt inte mer vatten när massan har börjat stelna. Hey’di Laga Lätt påförs med spackel, putsbräde eller murslev. Vackrast resultat uppnås med stålspackel. Kan påföras i både tunna skikt t.ex. som skarvspackling och i tjocka lager på upp till 6-8 cm utan att massan rör sig eller spricker. Redskap rengörs i vatten.

Torktid (vid +20 ºC)
Torktid för skikt på 2 mm är ca. 2 timmar, för tjockare skikt upp till ett dygn. Slipning sker när massan är torr.

Ca. 700 g Hey’di Laga Lätt per kvm per mm skikttjocklek. 3,5 kg utblandad massa ger ca. 5 liter volym.

:
241
:
41499930
:
7054150002417
:
1 kg påse
:
2461
:
43195766
:
7054150024617
:
3,5 kg påse
:
248
:
26784694
:
7054150002486
:
10 kg säck
Vattenmängd:
ca. 0,4 l/1 kg
Materialåtgång: 0,7 kg/l
Lagtjocklek:
max. 80 mm
Brukstid: 4 timmar

Arbetsmiljö och skyddsåtgärder
Produkten innehåller cement som blandat med vatten verkar frätande på hud och ögon. Läs alltid varningstexten på förpackningen innan arbetet påbörjas.