Express/Byggspackel

Cementbaserat, spänningsfritt, snabbfästande byggspackel som kan används både inom- och utomhus. 1-50 mm skikttjocklek, torkar på tid 2 timmar.

Hey’di Express är ett cementbaserat, spänningsfritt, snabbfästande byggspackel som kan används både inom- och utomhus. Hey’di Express kan appliceras i skikt med en tjocklek på 1 till 50 mm.

Lagring
Lagras torrt. Bästa användningsegenskap inom år från produktionsdato.

 

Hey’di Express är ett cementbaserat, spänningsfritt, snabbfästande byggspackel som kan används både inom- och utomhus. Hey’di Express kan appliceras i skikt med en tjocklek på 1 till 50 mm.

Förarbete - underlag
Ytan måste vara fri från lösa partiklar, damm, fett m.m. Cementhud på ytan avlägsnas mekaniskt. Sugande underlag som betong och puts grundas med Hey’di KZ eller Hey’di Specialprimer i förhållandet 1 del primer till 3 delar vatten. Trä och spånplattor grundas med outspädd Hey’di KZ eller Hey’di Specialprimer. Vid spackling av hala, ej sugande underlag ska grundning utföras genom slamning, Hey’di Express blandas med en vätskeblandning på 1 del Hey’di KZ: 1 del vatten och borstas ut på underlaget några timmar innan spacklingen utförs. På utvändig sugande underlag ska det förvattnas och ytan slammas. Normalt utförs grundningen dagen innan. Om man grundar samma dag som spacklingen utförs, är det viktigt att se till att primern har trängt in i underlaget innan Hey’di Express påförs. Materialåtgång primer: 1 liter täcker 8-12 m².

Blandning
Häll först rent vatten i blandkaret, ca. 1 liter vatten till 5 kilo, eller 3-3,2 liter till 15 kilo Hey’di Express. Utblandning görs lämpligast med hjälp av borrmaskin med blandningsvisp. Blandningstid ca. 2 minuter till klumpfri konsistens. Användningstiden för utblandad massa är ca. 20 minuter. Tillsätt inte mera vatten när massan har börjat stelna. Vid kall årstid skall säckarna ha rumstemperatur före användning.

Användning
Hey’di Express påförs med spackel eller bräda. Kan appliceras i tjocka skikt utan att massan sjunker. Minstakikttjocklek är 1 mm, om man önskar spackla tjockare skikt, över 50 mm, kan man blanda i upp till 25 % torr sand, med en kornstorlek på 0-4 mm. Rengör redskapen med vatten.

Torktid (vid +20 °C) - Övertäckning
Värmekablar måste vara avstängda, ingen extravärme ska tillföras, och ingen eftervattning ska göras. Hey’di Express kan belastas med vanlig gångtrafik efter ca. 45 minuter och beläggas ca. 2 timmar.
OBS! Var uppmärksam på att det är fuktinnehållet i undergolvet som avgör när beläggningen kan limmas till Hey’di Express. På golv kan Hey’di Express övermålas med lämplig golvfärg som färdig slityta.

:
243
:
10577658
:
7054150002431
:
5 kg påse
:
244
:
30160311
:
7054150002448
:
15 kg säck