Hey'di Betongplan, Pro

Cementbaserad, självutjämnande avjämningsmassa till invändigt bruk.

Produktbeskrivning

Hey’di Betongplan är en cementbaserad, självutjämnande avjämningsmassa till invändigt bruk. Hey’di Betongplan har mycke goda flytegenskaper och kan läggas i tjocklek fån 5-40 mm.

Lagring
Lagras torrt. Bäst bruksegenskap inom 9 månader från produktionsdato.

 

Hey’di Betongplan användes på alla underlag innan övertäckning med golvbeläggning, klinkerplattor m.m. Brukstemperatur bör ligga mellam +10 och +20 ºC. Lägsta temperatur är +6 ºC, detta gjäller även underlaget.

Förarbete - Underlag
Ytan skall vara fri från lösa partiklar, damm, fett m.m. Cementhud på ytan skall avlägsnas mekaniskt. Sugande underlag som betong och finsats primas Hey’di Specialprimer i förhålland 1 del primer till 3 delar vatten. På golvspånskiva används Hey'di Specialprimer koncentrerad. Vid spackling på glatta, icke sugande
underlag t.ex. klinkers skall primning utföras med Hey'di Pro Primer Xtra. Spackling sker normalt dagen efter
primning. På träbjälklag 60 cc/220 mm reglar skall Hey’di Betongplan lägges i minimum 15 mm tjocklek, och armeras med Hey’di Stålnät.

Blandning - Utförande
Häll först rent vatten i blandkaret, 4,5-5 liter vatten till 25 kg Hey’di Betongplan. Blandningen utföres med blandmaskin och blandarvisp. Blandningstid 2-4 minuter till klumpfri, lättflytende massa. Brukstid färdigblandad massa är ca. 30 minuter, tillsätt inte mer vatten när massan har börjat stelna. Vid kall årstid skall säckarna ha rumstemperatur före användning. Lägg ut massan kontinuerligt i strängar parallelt med kortaste väggen. Varje sträng lägges lite in i den föregående så att massan hela tiden flyter samma väg. Hey’di Betongplan kan också läggas ut med alle vanlige spackelpumpar. 
Verktyg och maskiner rengöres med vatten.

Torktid (vid +20 oC, 50 % RF) - Övertäckning
Hey’di Betongplan kan belastas med vanlig gångtrafik efter 2-4 timmar, keramiska plattor kan monteras efter
ca. 24 timmar. Vid övertäckning med påstrykningsmembran eller tätt belägg skall massan härda 1 dygn/30 mm, 3 dygn/40 mm. Värmekablar kan tillkopplas ca. 2 vecka efter färdigt arbete.

1,7 kg Hey’di Betongplan/mm/m².

Hey'di-artikelnr:
240
Nobbnr:
11467370
GTIN:
7054150002400
Förpackning:
25 kg säck
Vattenmängd: 4,5-5 l/25 kg
Materialåtgång: 1,7 kg/l
Största kornstorlek:   1 mm
Lagtjocklek: 5-40 mm
Tryckhållfasthet, 28 dygn: ca. 30 MPa
Böjstyrkan, 28 dygn: >6,0 MPa
 
Hållfasthetsklass enligt EN 13813:
Tryck: C25
Böjstyrka: F6
Fritt krymp, 28 dygn: <0,05 %
Vidhäftning till primad betong: >1,5 MPa
Flytmål (SS923519):    155-165 mm
Flytmål (EN12706): 135-145 mm
Brukstid: ca. 30 min
Gångbar: 2-4 timmar
Beläggningsbar: 30 mm/1 dygn
Beläggningsbar: 40 mm/3 dygn

Arbetsmiljö och skyddsåtgärder
Produkten innehåller cement som blandat med vatten verkar frätande på hud och slemhinnor i ögon, näsa och hals. Läs alltid varningstexten på förpackningen innan arbete påbörjas. Använd alltid skyddsglasögon och munskydd vid arbete med sement.