Hey'di Småmuring

Multibruk för mindre murnings-, putsnings och reparationsarbeten.

Produktbeskrivning

Hey'di Multibruk är ett cementbaserat, snabbhärdande torrbruk som är lämpligt till alla typer av mindre mur-, puts- och reparationsarbeten på mur och betong, ute och inne. 

Lagring
Lagras tort. Bäst bruksegenskap innom 1 år efter produktionsdato.

 

Hey'di Multibruk är ett cementbaserat, snabbhärdande torrbruk som är lämpligt till alla typer av mindre mur-, puts- och reparationsarbeten på mur och betong, ute och inne. Hey'di Multibruk är smidigt och lätt att använda. Brukstemperatur skall ligga mellan +10 och +20 °C. Lägsta temperatur är +6 °C, detta gäller även underlaget.

Förarbete - Blandning
Ytan borstas ren, sugande ytor förvattnas. Hey'i Multibruk tillsätts vatten, ca. 1 ltr. till 5 kg torrbruk. På glatta ytor används Hey'di KZ i blandningsvattnet i förhållande1 del Hey'di KZ till 5 delar vatten. Färdigblandat bruk skall brukas innom 45 min.

Utförande - Torktid 
Applicering utförs med murslev, spackel eller bräde. Torktid 3-5 timmar beroende på temperatur och underlag. 

Verktyg rengörs med vatten.

Påsens innehåll ger ca. 3 ltr. färdig massa.

Hey'di-artikelnr:
210
Nobbnr:
10157113
GTIN:
7054150000208
Förpackning:
5 kg påse
Vattenmängd: ca. 1 l/5 kg
Största kornstorlek: 1 mm
Brukstid: ca. 45 min

Arbetsmiljö och skyddsåtgärder
Produkten innehåller cement som blandat med vatten verkar frätande på hud och ögon. Läs alltid varningstexten på förpackningen innan arbetet påbörjas.