Hey'di Eldfast Bruk

Torrbruk för inmurning av rökrör. Putsning av brandväggar - murning av eldstäder, skorstenar m.m.

Produktbeskrivning

Hey’di Eldfast Bruk är ett cement-baserat torrbruk med hög värmebeständighet.

Lagring
Lagras tort. Bästa bruksegenskaper inom 2 år från produktionsdato.

 

Används till inmurning av rökrör, putsning av brandväggar, murning av eldstäder och skorstenar m.m.

Förarbete
Ytan måste vara fri från lösa partiklar, damm, fett m.m. Sugande ytor vattnas men det får inte finnas någon vattenfilm på ytan när bruket påföres.

Blandning
Mindre mängder kan blandas för hand. Större mängder blandas med borrmaskin och blandvisp, eventuellt i bruksblandare. Häll först rent vatten i blandningskärlet och därefter Hey’di Eldfast Bruk. Ta högst 1,4 liter vatten till 4,5 kilo bruk. Blanda i ca. 2 minuter tills massan är jämn och klumpfri.

Tillämpning -Torktid
Hey’di Eldfast Bruk påförs med murslev, ståleller träspackel. Minsta skikttjocklek är 15 mm. Blandad massa måste användas inom en timme. Späd inte med mer vatten när bruket börjar stelna. Påför inte bruket vid temperaturer under +6 °C. Hey’di Eldfast Bruk bör härda i några dygn innan eldstaden tas i bruk. Redskap rengörs med vatten.

1 kilo bruk ger ca 0,8 liter färdig massa.

Hey'di-artikelnr:
1401
Nobbnr:
43195755
GTIN:
7054150014014
Förpackning:
4,5 kg påse
Hey'di-artikelnr:
141
Nobbnr:
30160238
GTIN:
7054150001410
Förpackning:
12,5 kg säck

Vid 20°C och 50% RF

Vattenmängd: 1,4 l / 4,5 kg
Brukstid: ca. 1 timme

Arbetsmiljö och skyddsåtgärder
Produkten innehåller cement som blandat med vatten verkar frätande på hud och ögon. Läs alltid varningstexten på förpackningen innan arbetet påbörjas.

Produktbilder

Instruktionsfilmer