Hey'di Fast Bultad

Stark förankring. Gjutmassa & lim baserad på härdplast.

Hey'di Fast Bultad ät en tvåkomponent, krymfri, snabbhärdande gjutmassa som kan användas till förankring av metalldetaljer i betong och berg där det ställs höga krav på styrka och vidhäftning, tex bultar, stolpskor, räcken, armeringsjärn m.m.

Lagring
Kan lagras upptill 2 år.

 

Hey'di Fast Bultad kan även användas till att limma betong mot betong, stål mot stål och ny betong mot gammal betong. 

Förarbete - Underlag
Ytan skall vara fri från lösa partiklar, damm, fett mm. Cementhud på ytan skall avlägnas mekanisk. Metall skall vara avfettad och fri från rost. Temperaturen på underlaget bör vara lägst +5 °C. Torr betong ger näst resultat, men Hey'di Fast Bultad får även en tillräcklig vidhäftning på fuktig betong.

Blandning
Blanda komponent A (härdare) med Komponet B (harts) i minst 3-4 minuter med universalmixer eller för hand tills massan har fått en jämn grå färg. Vid den kalla årstiden skall komponenterna hålla rumstemperatur innan användning. Brukstid blandad massa är ca. 15 minuter vid +20 °C och ca. 30 minuter vid +10 °C. Blandningsförhållande del A : B/1:10.

Metod vid förankring
Då mellanrummet mellan håldiameter och bult/stång är under 5 mm, skall hålet fyllas med massa innan bult/stång stoppas i hålet. Då mellanrummet är över 5 mm tillsätts sand - Del C - i den färdigblandade massan, med upptill 1,5 gånger massans vikt. Då mellanrummet överstiger mer än 40 mm, bör ej Hey'di Fast Bultad användas, pga värmeutveclingen. Vid dessa tillfällen rekommenderar vi Hey'di Rapid EX. Verktyg rengörs med aceton.

Metod vid limning
Hey'di Fast Bultad påförs med spackel eller en styv pensel. Ytorna skall limmas sammen inom 1 timme vid +20 °C. Strö sand på den ytan som ej himmer att limmas inom en timme. Vid limning av stål, bör ytan vara blästrad/slipad och avfettad. Ett set räcker till 0,75 m². Verktyg rengörs med aceton.

Torktid - Härdtid
Hög styrka uppnå efter några timmar vid +10 °C - +20 °C, full härdning efter 7 dygn vid +20 °C.

1,5 kg set Hey'di Fast Bultad ger 0,8 liter massa.

:
650
:
10369189
:
7054150006507
:
1,5 kg set
Tryckhållfasthet: 2,5 time 40 N/mm²
  7 døgn 110 N/mm²
Böjstyrkan: 2,5 time 18 N/mm²
  7 døgn 40 N/mm²
Vidhäftning till betong: 5 N/mm²

Arbetsmiljö och skyddsåtgärder
Produkten innehåller cement som blandat med vatten verkar irriterande på hud och slemhinnor i ögon, näsa och hals. Läs alltid varningstexten på förpackningen innan arbete påbörjas.