Hey'di Stenlim

Fästmassa till betongstein och plattor. Snabbhärdande - vattenfast - frostsäker

Produktbeskrivning

Hey'di Stenlim är ett grått, cementbaserat, plastförstärkt fästmassa i pulverform som utblandat med vatten härdar till ett vattenfast och frostsäkert fix med hög vidhäftning. 

Lagring
Lagras tort. Bästa bruksegenskaper inom 2 år från produktionsdato.

 

Hey'di Stenlim används till limning och fogning av plattor och kantsten, fogning av betongelement och lagning av betong. Hey'di Stenlim kan användas på underlag av asfalt, puts och betong. Normal skikttjocklek är 3-20 mm. Tjockare lager måste läggas i flera skikt. Hey'di Stenlim kan tillsättas sand, upp till 50 % av torrvikten (0-2 mm). Temperaturen måste vara över 0 °C.

Förarbete - Underlag
Ytan måste vara fri från lösa partiklar, damm, fett m.m. Cementhud på ytan avlägsnas mekaniskt. Sugande underlag som betong och puts grundas med Hey'di KZ blandad med vatten i förhållandet 1:2. Asfalt grundas med ett flytspackel bestående av Hey'di Stenlim i en vätskeblandning med Hey'di KZ och vatten i förhållandet 1:1. Flytspacklet ska ha en konsistens som liknar välling och den efterföljande limningen ska göras ”vått i vått”, d.v.s. innan flytspacklet härdat.

Blandning
Häll först vatten i blandningskärlet, ca. 4 liter vatten till 25 kilo Hey'di Stenlim. Blanda med en borrmaskin med universalmixer. Större mängder blandas med tvångs- eller vanlig bruksblandare. Blanda i minst 3 minuter tills massan är klumpfri. Låt fästmassan stå i ca. 5 minuter för den vispas upp igjen och eventuelt spädas med lite vatten till önskad konsistens. Blanda inte mer massa än vad som används inom loppet av 45 minuter.

Tillämpning - Limning
av sten och plattor Massan hälls ut och justeras med stålspackel, putsbräde eller liknande. Kontaktytan på stenarna/plattorna flytspacklas med en mjölkaktig vätska av Hey'di Stenlim och Hey'di KZ enligt beskrivningen till förarbetet. Plattan/stenen trycks ner i massan så att denna flyter upp på sidorna. Det är viktigt att hela kontaktytan täcks med bruk. Om underlaget är ojämnt ska massan ha styvare konsistens.

Tillämpning - Fogning
Vid fogning ska massans konsistens vara flytande. För fogar bredare än 20 mm tillsätts 50 viktprocent torkad sand, 0-2 mm. Konsistensen anpassas till fogens utformning och täthet. Vid fogning av gatkantsten rekommenderas att lämna var fjärde/femte fog öppen på grund av expansion. Tillämpning - Lagning Bruket jämnas ut med spackel eller murslev i ett lager med 3-20 mm tjocklek. Vid tjockare lager läggs Hey'di Stenlim ut i flera skikt och grundas mellan skikten. Redskap rengörs med vatten.

Torktid (vid +20 °C)
Massa som börjat stelna kan inte användas. Massan härdar inom loppet av några timmar, även vid låga temperaturer, ända ner till 0°C. I torrt, varmt väder bör man eftervattna.

2 kilo Hey'di Stenlim ger ca. 1 liter massa.

Hey'di-artikelnr:
232
Nobbnr:
29290830
GTIN:
7054150002325
Förpackning:
15 kg säck
Hey'di-artikelnr:
231
Nobbnr:
21514120
GTIN:
7054150002318
Förpackning:
25 kg säck

Vid 20°C och 50% RF

Vattenmängd: ca. 4 l/25 kg
Tryckhållfasthet:  
1 dygn: 25-30 N/mm²
28 dygn: 55-58 N/mm²
Vidhäftning till betong: >1,5 MPa

Arbetsmiljö och skyddsåtgärder
Produkten innehåller cement som blandat med vatten verkar frätande på hud och ögon. Läs alltid varningstexten på förpackningen innan arbetet påbörjas.