Hey'di Rapid EX

Snabbhärdande expanderande murbruk.

Produktbeskrivning

Hey’di Rapid EX är ett snabbhärdande expanderande torrbruk på cementbas till förankring och fastgjutning av metallföremål i betong och berggrund och till undergjutning av maskiner, räls, pelare m.m. 

Lagring
Lagras tort. Bästa bruksegenskaper inom 1 år från tillverkningsdatum.

 

Hey’di Rapid EX är ett snabbhärdande expanderande torrbruk på cementbas till förankring och fastgjutning av metallföremål i betong och berggrund och till undergjutning av maskiner, räls, pelare m.m. Gjuten massa kan belastas efter kort tid och får mycket hög tryckhållfasthet.

Förarbete
Ytan måste vara fri från lösa partiklar, damm, fett m.m. Sugande ytor ska vattnas, gärna flera gånger, men det får inte finnas någon vattenfilm kvar på ytan. Mycket slät betong kan grundas med Hey’di KZ primer.

Blandning - Tillämpning
Hey’di Rapid EX blandas med kallt, rent vatten, 1,5 liter till 15 kg bruk. Små mängder kan röras ut för hand. Till större mängder bör borrmaskin med visp eller universalmixer användas. Blanda i 2-4 minuter tills en klumpfri, lättflytande massa erhålls. Användningstiden för den blandade massan är 10-20 minuter, beroende på temperaturen. Skydda gjuten massa mot direkt solstrålning. Redskap rengörs med vatten.

Tillämpning - Förankring
Massan hälls direkt från spannen. Mellanrummet mellan hålets kant och föremålet bör vara mellan 20 och 60 mm, dvs. håldiametern kan vara mellan 40 och 120 mm plus bredden på föremålet som ska gjutas fast. I de fall mellanrummet är mindre än 20 mm rekommenderas användning av Hey’di Fast Bultad - en epoxibaserad gjutmassa.

Tillämpning - Undergjutning
Vid undergjutning av mindre byggnadsdelar hälls massan direkt från spannen. Häll från ena sidan, massan flyter ut. Större arbeten utförs bäst genom att pumpa ut massan. Om en form används måste denna vara helt tät och med lite extra utrymme på höjden p.g.a. massans expansion. Används trämaterial till formen måste den vattnas mycket väl, eventuellt kan formen grundas med Hey’di KZ primer som inte förtunnats. Hey’di Rapid EX används tillundergjutningsarbeten i tjocklekar mellan 15-80 mm.

Vinterarbete
Hey’di Rapid EX kan användas vid köldgrader genom att underlaget förvärms. Använd ljummet blandvatten och täck massan omedelbart. Vid temperaturer under -10 °C bör värme tillföras under minst en timme.

Härdningstid - Torktid
Efter en timme vid +20 °C är tryckhållfastheten så hög att gjutmassan kan belastas. (6N/mm²)

15 kilo Hey’di Rapid EX ger ca. 7,5 liter massa.

Hey'di-artikelnr:
125
Nobbnr:
10499135
GTIN:
7054150001250
Förpackning:
5 kg påse
Hey'di-artikelnr:
127
Nobbnr:
30160303
GTIN:
7054150001274
Förpackning:
15 kg säck
Vattenmängd: 1,5 l/15 kg
Brukstid: 10-20 min.
Tryckhållfasthet efter:  
- 1 timme: 6 N/mm²
- 1 dygn: 60 N/mm²
- 28 dygn:    90 N/mm²

Arbetsmiljö och skyddsåtgärder
Produkten innehåller cement som blandat med vatten verkar frätande på hud och ögon. Läs alltid varningstexten på förpackningen innan arbetet påbörjas.

Instruktionsfilmer