Hey'di Rapid

Reparations- och monteringsbruk.

Produktbeskrivning

Hey’di Rapid är ett snabbindande vattentätt cementbaserat torrbruk som används till reparation av mindre skador, tätning runt genomföringar och montering av föremål i murverk, betong och berggrund.

Lagring
Lagras torrt i upp till två år.


 

Hey'di Rapid används till reparation av mindre skador, tätning runt genomföringar och montering av föremål i murverk, betong och berggrund.

Förarbete
Ytan måste vara fri från lösa partiklar, damm, fett m.m. Sugande ytor ska förvattnas, men det får inte finnas något fritt vatten kvar på ytan.

Blandning - Tillämpning - Torktid
1 kg Hey’di Rapid blandas med ca. 0,25 l kalt vatten. Tänk på att massan styvnar inom loppet av ett par minuter. Det innebär att både blandning och fördelning av bruket måste ske mycket snabbt. Det rekommenderas att blanda små mängder. Använd en kraftig blandningspinne eller en liten murslev. Massa som är på väg att styvna kan inte spädas med mer vatten. Bruket uppnår hög hållfasthet och kan belastas efter ca. 15 minuter.

1 kilo ger ca. 0,6 liter färdig massa.

Hey'di-artikelnr:
120
Nobbnr:
10157048
GTIN:
7054150000130
Förpackning:
1,2 kg box
Hey'di-artikelnr:
121
Nobbnr:
10157055
GTIN:
7054150000147
Förpackning:
10 kg hink

Vid 20°C och 50% RF

Vattenmängd: ca. 0,25 l/1 kg
Brukstid: ca. 2 min
Tryckhållfasthet efter:  
- 1 timme:    10 N/mm²
- 1 dygn:    30 N/mm²
- 28 dygn: 50 N/mm²

Arbetsmiljö och skyddsåtgärder
Produkten innehåller cement som blandat med vatten verkar frätande på hud och ögon. Läs alltid varningstexten på förpackningen innan arbetet påbörjas.