Hey'di Special

WATERPROOFER Cementbaserade färdigprodukter förtätning mot vattengenomträngning och fukt i alla typer av murverk och berggrund.

Produktbeskrivning

Används till tätning av läckage i mur, betong och berg. Vatten som rinner och sprutar ut kan stoppas på ett ögonblick.

Lagring
Lagras torrt upptill 2 år.

 
Hey’di Special består av tre produkter:
• Cement 1
• Cement X
• Förseglingsvätska

Dessa är delar i en enkel tätningsprocess som korrekt utförd alltid ger en varaktigt vattentät yta. Hey’di Spesial används på betong, alla typer av murverk och berggrund. Använd alltid gummihandskar och skyddsglasögon.
Vid applicering av Hey’di Spesial behövs kalkkvast, pensel och blandningskärl.

Användning vid stora läckage - Rinnande vatten
Innan du börjar täta med Hey’di Spesial används Cement X för att förhindra vattnet från att spruta eller rinna ut.

Gör så här:
- Hugg upp runt platsen för läckaget, ta bort lösa bitar, slam etc.
- Tag en handfull Cement X och pressa och gnid in det mot läckan. Det tar bara några sekunder för Cement X att härda när det kommer i kontakt med vatten, vilket medför att vattenflödet tillfälligt hindras. Om vattenströmmen är så kraftig att pulvret sköljs bort från handen innan man hinner placera det på läckan får man fortsätta så här:

Alt. 1
Fukta en trasselsudd eller liknande med vatten. Rulla sedan sudden i torr Cement X och pressa omedelbart in i läckan med hjälp av en pinne eller något annat redskap. Applicera därefter mer Cement X på läckan med hjälp av handen.

Alt. 2
Blanda Cement X med vatten och använd händerna för att forma massan till en boll. När bollen efter 30-60 sekunder blir varm pressas den snabbt och hårt in i läckan. Applicera därefter mer Cement X på läckan med hjälp av handen. Man måste arbeta snabbt så att inte Cement X styvnar.

Tillvägagångssätt

Förarbete
Ytan rengörs grundligt. Färg, kalk, lös puts, asfalt o. dyl. avlägsnas. Underlaget måste vara fast. Lösa fogar repareras med bruk. Vid läckage i vinklar mellan golv och vägg bör golvet huggas upp ca. 10 cm ut från väggen, 1-2 cm djupt. Detsamma gäller för väggen i ca. 5 cm höjd. Vattenförande otätheter eller sprickor bör “öppnas” - hugg upp en 1 cm djup och några cm bred fog. Släta betongytor bör prickhuggas eller sandblästras innan de behandlas med Hey’di Spesial för att uppnå god vidhäftning mellan tätning och betong.

Innan Hey’di Spesial appliceras måste ytan förvattnas grundligt. Starkt sugande underlag bör fuktas med vatten flera gånger. Låt vattnet tränga in i underlaget innan behandlingen påbörjas.

En yta som har behandlats med Spesial kan putsas eller påföras andra cementbaserade produkter som t.ex. Hey’di Vit. Använd alltid Hey’di KZ primer för att få god vidhäftning. Vi avråder från att måla ytor som är behandlade med Hey’di Spesial.

VIKTIGT!
Produkten är snabbindande och arbetet utförs stegvis. Färdigställ 2-4 kvm åt gången. Redskap rengörs i vatten efter varje arbetssteg. 30 kg täcker 8-10 kvm. 

30 kg set täcker 8-10 kvm

4,5 kg set täcker ca. 1-2 kvm

Minisett
Hey'di-artikelnr:
118
Nobbnr:
10157030
GTIN:
7054150000123
Förpackning:
4,5 kg förpackning

Arbetsmiljö och skyddsåtgärder
Produkten innehåller cement som blandat med vatten verkar frätande på hud och slemhinnor i ögon, näsa och hals. Läs alltid varningstexten på förpackningen innan arbete påbörjas.

Instruktionsfilmer

Produkten finns i följande broschyrer