Hey'di Murgrå

Putsning och målning i samma arbetsmoment! Murgå, vattentät, cementbaserad dekorputs för murar och betong.

Produktbeskrivning

Hey’di Murgrå är en cementbaserad, vattentät och diffusionsöppen slamning för ytbehandling av murar och betong. Hey’di Murgrå blandas med vatten och ger en dekorativ, murgrå yta.

Lagring
Lagras torrt i upp till 2 år. Hey’di slamningsbruk levereras även i färgerna vit, ljusgrå och grå.

 

In- och utvändigt på betong, puts, lättklinker, tegel och annat murverk. Lägsta användningstemperatur +6 °C.

Förarbetet - Underlag
Ytan måste vara fri från lösa partiklar, damm, fett m.m. Sugande underlag ska förvattnas, men undvik att det bildas vattenfilm. På tidigare målade ytor ska Hey’di KZ tillsättas i blandvattnet till Hey’di Murgrå i förhållandet 1 del Hey’di KZ till 4 delar vatten. Alternativet till förvattning är att prima ytan med Hey’di Fasadprimer. Svaga, sugande underlag ska alltid primas med Hey’di Fasadprimer.

Obs! För att motverka utfällning från underlaget på Hey’di Grå och Hey’di Murgrå rekommenderas det alltid att använda Hey’di Fasadprimer som förbehandling.

Blandning - Tillämpning
Hey’di Murgrå blandas till en mjölkig vätska, 3,7-4,5 liter rent vatten till 15 kilo Hey’di Murgrå. Mindre mängder kan blandas för hand, större mängder blandas med blandmaskin och visp. Applicering utförs med kvast, brätt eller sprutas. Genom att anpassa vattenmängden kan Hey’di Murgrå å användas både till slamning, stöppling, strukturputs och tunnare putslager. Efter utblandning bör massan stå i några minuter innan den rörs upp på nytt och eventuellt justeras med mer vatten. Hey’di Murgrå stelnar som andra cementprodukter, följaktligen måste utblandad massa användas fortlöpande.

Obs! På sammanhängande ytor rekommenderas slamning från samma produktionsnummer och förpackningsstorlek. Olika sug i underlag, varierande vattentillsättning och ojämn uttorkning kan medföra färgskiftningar. Redskap rengörs med vatten.

Torktid
1-5 timmar beroende på temperatur och underlag.

Slamning: 1-2 kilo per m² per strykning.
Putsning: Ca. 3-5 kilo per m².

Hey'di-artikelnr:
114
Nobbnr:
30160766
GTIN:
7054150001144
Förpackning:
5 kg påse
Hey'di-artikelnr:
159
Nobbnr:
28167070
GTIN:
7054150001595
Förpackning:
15 kg säck
Vattenmängd: ca. 3 l/10 kg
Materialåtgång: 1-2 kg / pr. m²
Största kornstorlek: 0,3 mm
Brukstid: 2-4 timmar
Vidhäftning: 1,4 N/mm²
Vattentäthet: Vattentät till regn
Vattenånga diffusion: 0,9 g/m² hmmHg
  (2 drag)

Arbetsmiljö och skyddsåtgärder
Produkten innehåller cement som, när det blandas med vatten kan irritera hud och ögon. Läs alltid varningstexten på förpackningen innan arbetet påbörjas.

Instruktionsfilmer

Produkten finns i följande broschyrer