Hey'di Smelt

Effektiv issmältare.

Förvaring
Förvaras torrt. Förslut hinken efter användning.
 

Trappor, uppfarter, parkeringsplatser, trottoarer, gångvägar etc.

Användningssätt
Hey’di Smelt strös ut med skyffel, spade eller liknande. Om man strör för hand bör arbetshandskar användas. Fördela pärlorna jämnt över underlaget. Hur mycket som förbrukas beror på temperatur och isens tjocklek.

När pärlorna har smält igenom islagret och lossat isen från underlaget ska isen och smältvattnet avlägsnas. Detta är speciellt viktigt på betong som annars kan drabbas av frostsprängning.

Hey’di Smelt kan också användas som dammbindare på grusvägar under den varma årstiden. Hey’di Smelt innehåller inga giftiga ämnen och är inte skadlig för människor, djur eller vegetation vid normal användning.

Hur mycket som förbrukas beror på temperatur och isens tjocklek.

:
308
:
26774331
:
7054150003087
:
10 kg hink

Arbetsmiljö och skyddsåtgärder
Produkten är icke märkespliktig.