Hey'di Rett i sprekken

Tunnflytande epoxy med mycket god inträngningsförmåga och limeffekt.

Hey'di Rätt i Sprickan är en två-komponents, lösningsmedelsfri, tunnflytande epoxy med mycket god inträngningsförmåga och limeffekt.  

Förvaring
Oöppnad kan produkten lagras i upp till två år. 

Hey'di Rätt i Sprickan används till att fylla igen och täta sprickor i betongdäck, terrasser etc., samt till att fästa lossad puts och lösa keramiska plattor på golv.

Underarbete - Underlag
Sprickan som ska fyllas i får inte vara vattenfylld och temperaturen måste vara minst +5 °C. Dra gärna ett spetsigt metallföremål längs sprickan för att avlägsna damm och smuts och göra det enklare för massan att tränga ner i sprickan. Om sprickan är genomgående måste det spacklas på undersidan för att förhindra att massan rinner igenom.

Blandning
Häll över Del A (härdaren) i flaskan med del B (harts). Skruva på den svarta sprutkorken och skaka flaskan väl i ca. 4 minuter. Utblandad massa är bearbetningsbar i ca. 30 minuter vid +20 °C och i cirka 1 timme vid +10 °C. Vill man ha en tjockare massa, t.ex. till toppspackling av en spricka, blandas massan med ungefär lika delar av förtjockningspulvret. Utblandad Hey'di Rätt i Sprickan utvecklar värme vid härdningen, och om stora delar av innehållet är kvar i plastflaskan kan den smälta. Placera därför eventuellt överbliven massa på en säker plats, t.ex. i en metallåda.

Tillvägagångssätt vid ifyllning av sprickor
Klipp av toppen på sprutkorken efter sprickans bredd och fyll på direkt från flaskan. Behandlingen upprepas tills sprickan är helt fylld.

Tillvägagångssätt vid limning
Borra hål i putsen eller i fogkrysset mellan plattorna. Placera tratten i hålet och fyll på tratten så att trycket gör att Hey'di Rätt i Sprickan fördelar sig horisontellt i hålrummet. Man kan också använda enkla handsprutor till detta. Rengöring sker med aceton eller liknande.

Torktid - Härdtid
Hög styrka uppnås efter bara ett fåtal timmar vid temperaturer över +10 °C. Genomhärdad efter sju dygn. 

En förpackning på 0,5 kg ger cirka 0,35 liter massa.

:
207
:
21792908
:
7054150002073
:
0,5 kg kartong

Arbetsmiljö och skyddsåtgärder
Produkten är märkespliktig. Läs varningstexten på förpackningen.