Hey'di Industri 65

Cementbaserat fiberarmerat torrbruk til betongytor där det ställs stora krav på tryckstyrka, hållbarhet och slitage.

Produktbeskrivning

Hey’di Industri 65 är ett cementbaserat fiberarmerat torrbruk speciellt avsett för reparationer, förstärkningar och underhåll av betongytor där det ställs stora krav på tryckstyrka, hållbarhet och slitage.

Lagring
Lagras tort. Bästa bruksegenskaper innom 1 år från produktionsdatum.


 

Hey’di Industri 65 används på terrasser, ramper, bryggor, garagegolv m.m., till reparation av skador på betongytor och till gjutning av golv på fast underlag. Hey’di Industri 65 används också till gjutningar under vatten med tillsättning av Hey’di Under Vann-pulver. Brukstemperatur skall ligga mellan +10 och +20 ºC. Lägsta temperatur är +6 ºC,detta gäller även underlaget.

Förberedelser
Underlaget rengörs noggrant. Sårkanter bilas ned 10-20 mm i betongen. Sugande underlag som betong och puts slammas med en blandning av Hey’di Industri 65 og Hey’di KZ förtunnat 1:1 med vatten. Underlaget förvattnas och blandningen av Hey’di KZ och Hey’di Industri 65 blandas till en lös konsistens som kvastas till ett jämnt skikt utöver golvet. Hey’di Industri 65 appliceras vått i vått med förbehandlingen. Maximal vidhäftning till betong uppnås vid monolitisk limning, Hey’di Industri 65 limmas "vått-ivått" med Hey’di Betonglim.

Blandning
Tag ca. 3,5 liter vatten till 25 kg Hey’di Industri 65. Till blandning används en tvångsblandare eller en kraftig elektrisk blandarmaskin med visp. Blandningstid ca. 3 minuter till en jämn, klumpfri massa. Brukstid utblandad massa är ca. 45 minuter, tillsätt inte mer vatten när massan har börjat härda.
Armering
Armeras efter behov.

Utförande
Hey’di Industri 65 appliceras med vanliga murarverktyg i min. 2 cm tjocklek, komprimeras gott och filtas. Redskap rengörs med vatten.

Torktid ( vid +20 ºC, 50 % RF)- Efterbehandling
Efter applicering skall bruket skyddas mot uttorkning genom intäckning, eftervattning, eller påföring av membranhärdare. Hey’di Industri 65 kan belastas med vanlig gångtrafik efter 2-4 timmar. Golvmattor av härdplast kan läggas efter 1 dygn, i så fall skal det icke eftervattnas.

25 kg ger ca. 12 liter färdig massa.

Hey'di-artikelnr:
901
Nobbnr:
30161186
GTIN:
7054150009010
Förpackning:
25 kg säck
Vattenmängd: 3-3,5 l/25 kg
Materialåtgång: 2,1 kg/l
Största kornstorlek: 3 mm
Lagtjocklek: 20-50 mm
Tryckhållfasthet, 28 dygn: 60-65 MPa
Böjstyrkan, 28 dygn: ca. 7 MPa
Böjstyrkan, 28 dygn (m/fiber): ca. 9 MPa
E-modul: ca. 28000
Fritt krymp, 28 dygn: <0,05 %
Brukstid: ca. 45 min.
Gångbar: 2-4 timmar
Plattsättning: 6 timmar
Beläggningsbar: 1 dygn

Arbetsmiljö och skyddsåtgärder
Produkten innehåller cement som blandat med vatten verkar frätande på hud och slemhinnor i ögon, näsa och hals. Läs alltid varningstexten på förpackningen innan arbete påbörjas.