Hey'di K11

WATERPROOFER-serien. Vattentät slamning. Vattentät, cementbaserad. Utomhus - till vägg.

Produktbeskrivning

Hey'di K11 är en cementbaserad slamning för ytbehandling av alla typer av mur- och betong- konstruktioner. Hey'di K11 blandas med vatten och ger en vattentät och diffusionsöppen yta.

Lagring
Lagras torrt i upp till 2 år.

 

Grundmurar i betong, lättklinker (Leca) och betongblock, källare, tankar, brunnar, bassänger, dammar m.m. Skyddar väggar utomhus ovan jord mot fukt och slagregn. Godkänd av Den Norske Stats Institutt for Folkehelse för användning i konstruktioner som är i kontakt med dricksvatten. Lägsta användningstemperatur +6°C.

 

Förarbete
Ytan måste vara fri från lösa partiklar, damm, fett m.m. Sugande underlag förvattnas. På inte sugande ytor ska primning utföras som flytspackling genom att 1:1 Hey'di KZ Primer/vatten blandas med Hey'di K11 till en mjölkig vätska som påföres underlaget med kvast. Det ska förvattnas före varje påföring, men inget fritt vatten får finnas kvar.

Blandning - Tillämpning
Hey'di K11 blandas med rent vatten som först hälls i blandningskärlet. Använd ca. 4,8 liter vatten till 15 kilo Hey'di K11. Genom att ersätta 15-20 procent av blandningsvattnet med Hey'di KZ säkras maximal vidhäftning till underlaget. Små mängder kan röras ut för hand, till större mängder används borrmaskin med visp eller universalmixer. Efter utblandning bör massan stå i några minuter innan den rörs upp på nytt och eventuellt justeras med mer vatten. Påföring sker med kalkkvast i en eller flera strykningar. Nästa strykning sker när föregående skikt har torkat, följande dag eller senare. Hey'di K11-blandningen ska vara lätt att påföra men får inte rinna. Hey'di K11 hårdnar som andra cementprodukter och följaktligen måste utblandad massa användas fortlöpande. Undvik att påföra Hey'di K11 på varmt underlag eller i starkt solsken.

Materialåtgång
Hey'di KZ Primer - ca. 1,2 kg per 15 kg Hey'di K11.

Torktid
1-5 timmar beroende på temperatur och underlag.

1 kg per kvm per strykning. Rekommenderad åtgång jordfuktighet 2 kg per kvm, konstant vattentryck min. 4 kg per kvm.

Hey'di-artikelnr:
112
Nobbnr:
30160683
GTIN:
7054150001120
Förpackning:
5 kg påse
Hey'di-artikelnr:
102
Nobbnr:
29260353
GTIN:
7054150001021
Förpackning:
15 kg säck

Vid 20°C och 50% RF

Vattenmängd: ca. 4,8 l/15 kg
Materialåtgång: 1 kg/pr. kvm
Största kornstorlek: 0,4 mm
Brukttid: 2-4 timmar
Vidhäftning: 1,4 N/mm2
Vattenånga diffusion, (2 drag): 0,9 g/m2hmmHg

Arbetsmiljö och skyddsåtgärder
Produkten innehåller cement som blandat med vatten verkar frätande på hud och ögon. Läs alltid varningstexten på förpackningen innan arbetet påbörjas.

Instruktionsfilmer

Produkten finns i följande broschyrer