Dekorputs

Hey'di Vit

Putsning och målning i samma arbetsmoment! Vit, vattentät, cementbaserad dekorputs för murar och betong.

Hey'di Ljusgrå

Putsning och målning i samma arbetsmoment! Ljusgrå, vattentät, cementbaserad dekorputs för murar och betong.

Hey'di Murgrå

Putsning och målning i samma arbetsmoment! Murgå, vattentät, cementbaserad dekorputs för murar och betong.

Hey'di Grå

Putsning och målning i samma arbetsmoment! Grå, vattentät, cementbaserad dekorputs för murar och betong.