Waterseal

Hey'di Stormurning

Multibruk för mindre murnings- och putsnings reparationsarbeten.

Hey'di Häft

Cementbaserad häftslamma.

Hey'di K11 Xtra

WATERPROOFER-serien. Vattentät och cementbaserad slamning för mur- och betongkonstruktioner.

Hey'di Fiber Vit

Vit cementbaserad putsbruk för isolerinsmaterial. Fiberarmerat - inne och ute.

Hey'di Premium Xtra Fog

Cementbaserad och snabbhärdande fogmassa för klinker och granitkeramik.

Hey'di Multi Mur

Vattentät multibruk till putsning- och reparation. Smidigt - enkelt att använda - vattentät.