Waterseal

Hey'di Stormurning

Multibruk för mindre murnings-, putsnings och reparationsarbeten.

Hey'di Häft

Cementbaserad häftslamma.

Hey'di K11 Xtra

WATERPROOFER-serien. Vattentät cementbaserad slamning för mur- och betongkonstruktioner.

Hey'di Fiber Vit

Vit putsbruk för isolerinsmaterial. Fiberarmerat - inne och ute.

Hey'di Premium Xtra Fog

Cementbaserad, snabbhärdande fogmassa för klinker och granitkeramik.

Hey'di Multi Mur

Vattentät multibruk till putsning- och reparation. Smidigt - enkelt att använda - vattentät.

Hey'di S2 Floor

Mycket högflexibelt, vattentät och frostsäker cementbaserat fix av plattor på horisontella ytor.

Hey'di S1 Wall

Cementbaserad vitt fästmassa. Flexibel - Vattentät - Frostsäker