Specialbruk

Hey'di Steinlim

Grått, cementbaserat, plastförstärkt fästmassa.