Specialbruk

Hey'di Steinlim, Pro

Grått, cementbaserat, plastförstärkt fästmassa.