Specialbruk

Hey'di Stenlim

En grå, cementbaserad, plastförstärkt fästmassa.