Expanderande betong

Hey'di Expand, Pro

Expanderande och utfyllande cementbaserat torrbruk.

Hey'di Bultemörtel Fin/Fin Zink, Pro

Expanderande och utfyllande cementbaserat torrbruk.

Hey'di Bultmörtel Fin Frost, Pro

Expanderande och utfyllande cementbaserat torrbruk.

Hey'di Expand Frost, Pro

Expanderande och utfyllande cementbaserat torrbruk.