Expanderande betong

Hey'di Bultemörtel Fin/Fin Zink

Expanderande och utfyllande cementbaserat torrbruk.

Hey'di Bultmörtel Fin Frost

Expanderande och utfyllande cementbaserat torrbruk.