Silikon fogmassa

Hey'di Silikon

Elastisk fogmassa för våtrum.