Mur och putsbruk

Hey'di Fiber

Putsbruk. För isoleringsmaterial. Fiberarmerat - inne och ute.

Hey'di Mur och Putsbruk M5

Torrbruk till murning och putsning av väggar inne och ute.

Hey'di Fiberputs

Putsning inne och ute på väggar av lättbetong, betongblock, tegel, puts, ren betong samt till reparationsarbeten.

Hey'di KC50/50 Mur & Putsbruk

Torrbruk till murning och putsning av väggar inne och ute.

Hey'di KC35/65 Mur & Putsbruk

Torrbruk till murning och putsning av väggar inne och ute.

Hey'di Fiber Vit

Vit cementbaserad putsbruk för isolerinsmaterial. Fiberarmerat - inne och ute.

Hey'di Multi Mur

Vattentät multibruk till putsning- och reparation. Smidigt - enkelt att använda - vattentät.