Impregnering

Hey'di Curing

Membranhärdare baserad på vattenspädbar polymerlatex.