Impregnering

Hey'di Curing

Membranhärdare baserad på polymerlatex.

Hey'di Top

Vattenbaserad kopolymerdispersion för impregnering och skydd av cementbaserad ytor.