Impregnering

Hey'di Curing, Pro

Membranhärdare baserad på polymerlatex.

Hey'di Top, Pro

Vattenbaserad kopolymerdispersion för impregnering och skydd av cementbaserad ytor.