Impregnering

Hey'di Top, Pro

Vattenbaserad kopolymerdispersion för impregnering och skydd av cementbaserad ytor.