Impregnering

Hey'di Aquasil

WATERPROOFER-serien. Färglös impregnering.

Hey'di Sealer

Färglös tätningsvätska för tätning av betong- och putsytor.

Hey'di Topp

Vattenbaserad impregnering och skydd av cementbaserade ytor.