Ny information öppen för att läsa.

Fredag 17 maj och måndag 20 maj, Annandag pingst är röda dagar i Norge.
Inga beställningar kommer kunna skickas ut under dessa dagar. 

Bulk

Hey'di Industriplan

Cementbaserad, fiberarmerad, självutjämnande avjämningsmassa för inomhus bruk.