Bulk

Hey'di Industriplan

Cementbaserad, fiberarmerad, självutjämnande avjämningsmassa för inomhus bruk.