Tillsatser

Hey'di KZ

Bruk tilsats - Primer

Hey'di Frost KF

Flytande tillsattsmedel som sänker fryspunkten på betong och puts.

Hey'di Sealer

Färglös tätningsvätska för tätning av betong- och putsytor.

Hey'di Ångspärr

Tätskikt för våtutrymmen - färdig att andvända.