Tillsatser

Hey'di KZ

Bruk tillsats - Primer

Under Vatten

Tillsats för specialbruk och betong för undervattensgjutning.

Hey'di Frost KF

Flytande tillsattsmedel som sänker fryspunkten på betong och puts.

Hey'di Sealer

Färglös tätningsvätska för tätning av betong- och putsytor.

Hey'di Ångspärr

Tätskikt för våtutrymmen - färdig att använda.