Primer

Hey'di Pro Primer

Primer före läggning av avjäminingsmassor och andra cementbaserade produkter.

Hey'di Pro Primer Xtra

För god vidhäftning på icke sugende underlag.