Primer

Hey'di Pro Primer

Primer före läggning av avjäminingsmassor och andra cementbaserade produkter.

Hey'di Pro Primer Xtra

För god vidhäftning på icke sugende underlag.

Hey'di Curing, Pro

Membranhärdare baserad på polymerlatex.