Primer

Hey'di KZ

Bruk tilsats - Primer

Hey'di Specialprimer

Primer för svåra underlag.

Hey'di Fasadeprimer

Akryl/silan primer.

Hey'di Specialprimer Xtra

Lösningsmedelsfri, vattenbaserad primer, baserad för icke sugande underlag inomhus.

Hey'di Uteprimer

Er en akryldispersion som används som förbehandling och förstärkning av alla sugande underlag. både ute och inne.