Avjämningsmassor och spackel

Hey'di Betongplan, Pro

Cementbaserad, självutjämnande avjämningsmassa till invändigt bruk.

Hey'di Fiberplan, Pro

Fiberarmerad, cementbaserad, självutjämnande avjämningsmassa till invändig bruk.

Hey'di Byggspackel Turbo

Cementbaserad, spänningsfattig, snabbhärdande spackel för inomhus.

Hey'di Fiberplan +Plus, Pro

Fiberarmerad, cementbaserad, självutjämnande avjämningsmassa till invändigt bruk. Dammreducerat.

Hey'di Industriplan, Pro

Cementbaserad, fiberarmerad, självutjämnande avjämningsmassa för inomhus bruk.

Hey'di Fiberplan Turbo, Pro

Fiberarmerad, cementbaserad, självutjämnande avjämningsmassa till invändigt bruk. Beläggningsbar efter 4 timmar.

Hey'di Alpha-Plan, Pro

Självutjämnande spänningsfattig fiberarmerad avjämningsmassa baserad på syntetisk alphagips.

Hey'di Flow Turbo, Pro

Dammreducerad, cementbaserad, fiberarmerad självutjämnande avjämningsmassa med ekstremt goda flytegenskaper

Hey'di Finspackel Turbo, Pro

Cementbaserat, snabbhärdande handspackel som används vid finspackling av vägger och golv inomhus.