Avjämningsmassor och spackel

Hey'di Industriplan

Cementbaserad, fiberarmerad, självutjämnande avjämningsmassa för inomhus bruk.

Hey'di Fiberplan Turbo

Cementbaserad, fiberarmerad och självutjämnande avjämningsmassa till invändigt bruk. Beläggningsbar efter 4 timmar.

Hey'di Flow Turbo

Cementbaserad, fiberarmerad och dammreducerad självutjämnande avjämningsmassa med extremt goda flytegenskaper.

Hey'di Finspackel Turbo

Cementbaserad och snabbhärdande handspackel som används vid finspackling av väggar och golv inomhus.