Avjämningsmassor och spackel

Hey'di Byggspackel Turbo

Cementbaserat, spänningsfritt, snabbhärdande spackel för inomhusbruk. Används till fallbyggnad, reparationer och generell finspackling. Dammreducerad och Svanenmärkt.

Hey'di Industriplan

Cementbaserad, fiberarmerad, självutjämnande avjämningsmassa för inomhus bruk.

Hey'di Fiberplan Turbo

Cementbaserad, fiberarmerad och självutjämnande avjämningsmassa till invändigt bruk. Beläggningsbar efter 4 timmar.

Hey'di Flow Turbo

Cementbaserad, fiberarmerad och dammreducerad självutjämnande avjämningsmassa med extremt goda flytegenskaper.

Hey'di Finspackel Turbo

Cementbaserad och snabbhärdande handspackel som används vid finspackling av väggar och golv inomhus.