Ny information öppen för att läsa.

Kommande avvikande öppettider;
Kristi Himmelsfärdsdag och 17 Maj.
Vänligen skicka beställningar i god tid för leverans.
Läs mer här.

Avjämningsmassor och spackel

Hey'di Betongplan

Cementbaserad, självutjämnande avjämningsmassa till invändigt bruk.

Hey'di Fiberplan

Fiberarmerad, cementbaserad, självutjämnande avjämningsmassa till invändig bruk.

Hey'di Byggspackel Turbo

Cementbaserad, spänningsfattig, snabbhärdande spackel för inomhus.

Hey'di Fiberplan +Plus

Fiberarmerad, cementbaserad, självutjämnande avjämningsmassa till invändigt bruk. Dammreducerat.

Hey'di Industriplan

Cementbaserad, fiberarmerad, självutjämnande avjämningsmassa för inomhus bruk.

Hey'di Fiberplan Turbo

Fiberarmerad, cementbaserad, självutjämnande avjämningsmassa till invändigt bruk. Beläggningsbar efter 4 timmar.

Hey'di Alpha-Plan

Självutjämnande spänningsfattig fiberarmerad avjämningsmassa baserad på syntetisk alphagips.

Hey'di Flow Turbo

Dammreducerad, cementbaserad, fiberarmerad självutjämnande avjämningsmassa med ekstremt goda flytegenskaper

Hey'di Finspackel Turbo

Cementbaserat, snabbhärdande handspackel som används vid finspackling av vägger och golv inomhus.