Avjämningsmassor och spackel

Hey'di Betongplan

Cementbaserad, självutjämnande avjämningsmassa till invändigt bruk.

Hey'di Byggspackel Turbo

Cementbaserad, spänningsfattig, snabbhärdande spackel för inomhus.

Hey'di Fiberplan +Plus

Cementbaserad, fiberarmerad, dammreducerad och självutjämnande avjämningsmassa till invändigt bruk.

Hey'di Industriplan

Cementbaserad, fiberarmerad, självutjämnande avjämningsmassa för inomhus bruk.

Hey'di Fiberplan Turbo

Cementbaserad, fiberarmerad och självutjämnande avjämningsmassa till invändigt bruk. Beläggningsbar efter 4 timmar.

Hey'di Flow Turbo

Cementbaserad, fiberarmerad och dammreducerad självutjämnande avjämningsmassa med extremt goda flytegenskaper.

Hey'di Finspackel Turbo

Cementbaserad och snabbhärdande handspackel som används vid finspackling av väggar och golv inomhus.

Hey'di Basic Industri

Cementbaserad och fiberförstärkt avjämning.