Avjämningsmassor och spackel

Express/Byggspackel

Cementbaserat, spänningsfritt, snabbfästande byggspackel som kan används både inom- och utomhus. 1-50 mm skikttjocklek, torkar på tid 2 timmar.

Hey'di Laga Lätt

Universal lättspackel. För alle underlag innomhus.

Stenglist

Självhäftande avstängarlist.

Hey'di Bäst Flyt

Snabbhärdande, cementbaserad, självutjämnande avrättningsmassa.

Hey'di Basic +plus

Fiberarmerad, cementbaserad, självutjämnande avjämningsmassa för inomhus bruk. 5 - 50 mm.

Hey'di Plan Normal

Fiberarmerad, cementbaserad, självutjämnande avjämningsmassa för inomhus bruk. 5-50 mm.

Hey'di Rätt på Golvet

Fiberarmerad, sementbaserat, självutjämnande avjämningsmassa för inomhus bruk. 5-50 mm.

Hey'di Basic Normal

Fiberarmerad, cementbaserad, självutjämnande avjämningsmassa för inomhusbruk.

Hey'di Finflyt, Pro

Snabbhärdande, dammreducerad, självutjämnande avjämningsmassa för innvändig bruk.