Puts och Reparationsbruk

Hey'di Småmuring

Multibruk för mindre murnings-, putsnings och reparationsarbeten.

Hey'di Fiberputs

Putsbruk för de flesta typer av underlag. Fiberarmerat - inom- och utomhus - Putsbruk för isoleringsmaterial - Putsbruk för lättklinker och cementbaserade underlag - Reparationsbruk

Hey'di Stormurning

Multibruk för mindre murnings- och putsnings reparationsarbeten.

Hey'di Fiberputs Dekor Grå

Vattentät grå puts- och reparationsbruk.