Puts och Reparationsbruk

Hey'di Småmuring

Multibruk för mindre murnings-, putsnings och reparationsarbeten.

Hey'di Fiberputs

Putsning inne och ute på väggar av lättbetong, betongblock, tegel, puts, ren betong samt till reparationsarbeten.

Hey'di Stormurning

Multibruk för mindre murnings-, putsnings och reparationsarbeten.