Specialbruk ytbehandlingar

Hey'di Rep 45

Fiberarmerat cementbaserat torrbruk som används till reparation och smålagning på betong och mur.

Hey'di Rep 25

Fiberarmerat cementbaserat torrbruk som är avsett för reparation och lagning av betong och mur.