Tvätt och rengöring

Hey'di Klinkertvätt

Special medel för rengöring av oglaserade plattor, klinker, natursten m.m.

Hey'di Klinkerolja

Till oglaserad kakel och klinker m.m.

Hey'di Rens OF

Löser och avlägsnar olja, fett, sot, tjära, asfalt m.m.

Hey'di Rens KS

Löser och avlägsnar cementslam, kalk och mindre rostgenomslag m.m.

Hey'di Murrens

Løser og fjerner sementslam kalk- og saltutslag, mørtelspill, rust o.l.

Hey'di Grunnrens

Løser og fjerner olje, fett, sot, tjære, asfaltrester o.l.