Om Hey'di / Kontakt

Om Hey'di

Hey’di startade sin verksamhet 1968. De ursprungliga produkterna omfattade primärt vattentät ytbehandling av mur och betong, senare har en kontinuerlig aktiv produktutveckling lett fram till dagens sortiment som omfattar cementbaserad dekorputs, spackel och avjämningsmassor, fäst och fogmassor, membransystem, gjutmassor och en mängd olika specialprodukter till olika användnings områden inom bygg och anläggning.

Namnet “Hey’di” är ursprungligen tyskt, samansatt av efternamnet ‘Heyen’ och ordet ‘Dichtung’ som betyder tätning. Hey’di AS äger varumärket  i de nordiska länderna, således är Hey’di AS idag ett självständigt norsk bolag utan några bindningar till det ursprungliga tyska bolaget.

Produktionen flyttade 2001 från Alnabru i Oslo till en ny anläggning på Ausenfjellet Industriområde i Sørum kommun, 3 km från E6 mellan Oslo och Gardermoen.

Anläggningen är senare utbyggd i flera etapper. En större utbyggning av produktionslokalerna blev färdigställt våren 2010.

Hey’di AS har egen produktutveckling och har en kompentent säljkår som alltid erbjuder utbildning till återförsäljare, hantverkare, beställare m.m.