Mura på vintern

Vintermurning

Hey'di Frost KF är inget trollerimedel, utan ett hjälpmedel för att säkerställa att gjutmassor kan användas även vid låga temperaturer, även ned till köldgrader.
Hey'di Frost KF ska inte användas till avjämningsmassor, slammor, reparationsmassor eller fästmassor.

Frostmedlet är ett tillägg utöver andra åtgärder som ska vidtas.

-Använd ljummet vatten vid utblandning av bruket. Se till att säckarna/produkten som ska användas i förväg har förvarats i en tempererad lokal, en kall säck/produkt kommer få mycket längre torktid och eventuellt andra egenskaper än en säck som tas från ett varmt lager.

-Om det är praktiskt möjligt bör också underlaget värmas upp i förväg. En betongvägg som har varit utsatt för kyla under en längre period kräver övertäckning och uppvärmning före någon sorts applicering kan påbörjas. Detta på grund av stor kapacitet för att lagra kylan.

-Efter applicering bör det övertäckas med vintermatta/betongtäckmatta och eventuellt tillföras värme.

Häll aldrig frostmedel i blandningsvattnet och låt det stå ute i luften, vattnet kommer då få en väldigt låg temperatur, till och med minusgrader och detta kommer i så fall orsaka en betydlig förlängning av torktiden/härdning.

Följande produkter kan tillsättas med Hey’di Frost KF:

***

Blandningsförhållande :

Temperatur: Tillsättning i liter till 25 kilo torrbruk:
0 °C  – -5 °C ca. 0,2 liter
-5 °C – -10 °C ca. 0,4 liter 
-10 °C – -15 °C ca. 0,6 liter 

***

Temperatur: Tillsättning i liter pr. m³  betong eller bruk:
0 °C – -5 °C ca. 18 liter
-5 °C – -10 °C ca. 35 liter

Hey'di Frost KF kan användas som härdnings accelerator med ca. 1,0 - 2,5 % av cementvikten.

Läs också